Neinvazivna ventilacija pozitivnim tlakom u akutnom zatajenju disanja nastalom nakon operacije u gonjem dijelu trbuha

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature je procjena učinkovitosti i sigurnosti neinvazivne ventilacije pozitivnim tlakom (engl. noninvasive positive pressure ventilation (NPPV), kontinuiranim tlakom u dišnim putevima (engl. continuous positive airway pressure, CPAP) ili dvo-razinska NPPV) u usporedbi sa samostalnom terapijom kisikom, u odraslih s naglim (akutnim) zatajenjem disanja nakon operacije u gonjem dijelu trbuha.

Uvod

Akutno zatajenje disanja , stanje u kojem se zbog nakupljanja tekućina u plućima zaustavlja prijelaz kisika u krv, je relativno česta komplikacija nakon trbušnih operacija i može povećati rizik od smrti (mortalitet).

NPPV je način liječenja koji potpomaže disanje bez potrebe za postavljanje cijevi u dušnik (trahealna intubacija). Takav način liječenja je učinkovit u više bolesti.

Obilježja uključenih istraživanja

Pretražili smo znanstvene baze podataka kako bismo pronašli klinička istraživanja koja procjenjuju liječenje odraslih s akutnim zatajenjem disanja nakon trbušnih operacija. Istraživanja su usporedila NPPV s uobičajenom terapijom (terapija kisikom preko maske). Uključili smo dva istraživanja s ukupno 269 sudionika. Sudionici su bili većinom muškarci (67%) i u prosijeku imali 65 godina. Jedno istraživanje je provedeno u nekoliko jedinica intenzivnog liječenja (JIL). Oba istraživanja su uključivala odrasle sa akutnim zatajenjem disanja nakon operacije u gonjem dijelu trbuha. Dokazi se odnose na literaturu dostupnu do svibnja 2015.

Ključni rezultati

Ovaj pregledni članak je istražio mortalitet, broj trahealnih intubacija, duljinu boravka u JIL-u, duljinu boravka u bolnici, komplikacije nakon NPPV, i promjenu u razini plinova u krvi (acido bazni status).

U usporedbi sa terapijom kisikom, NPPV je smanjio broj trahealnih intubacija. Od svakih 1000 odraslih pacijenata s akutnim zatajenjem disanja nakon operacije u gonjem abdomenu, 181 bolesnik na terapiji kisikom je intubiran u usporedbi sa 54 bolesnika liječenih NPPV-om.

U uporedbi sa terapijom kisikom, terapija NPPV-om je imala niži mortalitet. Međutim, pošto je broj ispitanika uključenih u ova dva ispitivanja malen, potrebna su daljnja istraživanja.

Terapija NPPV-om je također smanjila duljinu boravka u JIL-u za skoro dva dana u usporedbi s terapijom kisikom. Međutim , prosjek boravka u bolnici je sličan u obje grupe.

U usporedbi s terapijom kisikom, NPPV je poboljšao razinue plinova u krvi jedan sat nakon intervencije.

Nema dovoljno dokaza da CPAP ili NPPV ima učinak na curenje na mjestu anastomoze (na mjestu spoja dva dijela crijeva), komplikacije vezane uz upalu pluća i sepsu (trovanje krvi) ili infekciju. Međutim, odrasli liječeni sa NPPV-om su imali nižu učestalost tih komplikacija nego odrasli na terapiji kisikom.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza za bolnički mortalitet je niska, za broj trahealnih intubacija je također niska, i za duljinu boravka u JIL je vrlo niska.

Zaključak autora

Rezultati ovog Cochrane sustavnog preglednog članka pokazuju da je NPPV učinkovit i siguran način liječenja za odrasle pacijente sa zatajenjem disanja nakon operacije u gornjem dijelu trbuha. Međutim, zbog niske kvalitete dokaza, potrebno je više kvalitetnih istraživanja da bi se potvrdili ovi rezultati.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ivan Ivanovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information