Najbolje metode tiskanja u drugom porođajnom dobu

Istraživačko pitanje

Tijekom drugog porođajnog doba često korištena metoda je poticanje žena da duboko udahnu na početku truda, zadrže dah i stišću prema dolje za čitavo vrijeme trajanja truda (poznato kao navođeno tiskanje). Kod spontanog tiskanja, žene su slobodne pratiti vlastiti instinkt i tiskati tri do pet puta tijekom truda. Odgođeno tiskanje podrazumijevanje poticanje žena da ne tiskaju dok god se ne pojavi nekontrolirani nagon na tiskanje ili dok se vodeći dio ploda ne spusti do međice.

Zašto je ovaj Cochrane sustavni pregled važan?

Vrlo je važno poznavati prednosti i moguće nedostatke različitih tehnika majčinog tiskanja i disanja tijekom faze izgona vezane uz ishode za majku i novorođenče.

Rezultati pretraživanja literature

Pretraživanjem literature (provedeno 19. rujna 2016. godine) pronašli smo 8 pokusa (884 žena) u kojima se uspoređuju različite vrste tiskanja: spontano tiskanje naspram navođenog tiskanja sa i bez epiduralne analgezije i 13 pokusa (2879 žena) u kojima se uspoređuje vrijeme tiskanja: odgođeno tiskanje naspram tiskanja odmah uz epiduralnu analgeziju. Kvaliteta dokaza u ovoj nadogradnji preglednog rada je u rasponu od umjerene do vrlo niske kvalitete.

Usporedba broj 1: Spontano tiskanje naspram navođenog tiskanja

Za vrste tiskanja (spontano naspram navođenog tiskanja) nije pronađeno jasnih razlika u trajanju drugog porođajnog doba (dokaz vrlo niske kvalitete), laceracija međice (dokaz niske kvalitete), broja epiziotomija, vremena provedenog tiskajući (dokaz vrlo niske kvalitete) niti broja žena sa spontanim vaginalnim porođajem (dokaz umjerene kvalitete) između žena koje su spontano tiskale i one koje su bile navođene na tiskanje. Ishodi vezani uz novorođenče (poput Apgar score-a nakon 5 minuta ispod 7 (dokazi vrlo niske kvalitete), primitak u jedinicu intenzivnog liječenja (dokazi vrlo niske kvalitete)) nisu se jasno razlikovali. Niti jedno istraživanje nije navelo ishod novorođenčadi s hipoksičnom ishemijskom encefalopatijom.

Usporedba broj 2: Odgođeno tiskanje naspram tiskanja odmah (žene sa epiduralnom analgezijom)

Što se tiče vremena tiskanja: odgođeno tiskanje naspram tiskanja odmah (sve žene sa epiduralnom analgezijom) - odgođeno tiskanje povezano je s duljim trajanjem drugog porođajnog doba za oko 56 minuta (dokazi vrlo niske kvalitete). Nije bilo jasnih razlika između dvije proučavane grupe u broju žena sa laceracijom međice (dokaz umjerene kvalitete) i epiziotomijom. Odgođeno tiskanje smanjuje trajanje tiskanja za oko 19 minuta (dokazi vrlo loše kvalitete) i blago povisuje broj žena sa spontanim vaginalnim porođajem (dokazi umjerene kvalitete). Nije bilo jasne razlike između odgođenog tiskanja i tiskanja odmah obzirom na važne ishode povezane sa novorođenčetom: Apgar bodovi nakon 5 minuta manji od 7 (dokazi vrlo loše kvalitete), primitak u jedinicu intenzivnog liječenja (dokazi loše kvalitete). Niti jedno istraživanje nije istražilo ishod novorođenčadi sa oštećenjem mozga zbog manjka kisika u mozgu. Nadalje, odgođeno tiskanje bilo je povezano s povišenom učestalošću niskog pH krvi iz pupkovine i povišenim troškom intrapartalne njege za CDN$ 68.22.

Značenje rezultata

Nismo u mogućnosti zaključiti je li bolje spontano tiskanje ili navođeno tiskanje. Dok god ne bude dokaza visoke kvalitete, žene se treba poticati da tiskaju prema vlastitom nahođenju i ugodi.

Odgođeno tiskanje kod žena sa epiduralnom analgezijom smanjuje vrijeme provedeno tiskajući prilikom rađanja i povećava vjerojatnost spontanog vaginalnog porođaja. Ipak, produljuje trajanje drugog porođajnog doba. Mogući utjecaj na važne ishode novorođenčeta i majčine ozljede međice (ozbiljna oštećenja) ostaje i dalje nejasan. Stoga, dokazi su i dalje nedostatni i bez zaključka da se indicira specifično vrijeme i način tiskanja. Ne postoje sažeti zaključci da se indicira specifičan stil tiskanja u svakodnevnoj kliničkoj praksi.

Nužna su daljnji, dobro dizajnirani, kontrolirani randomizirani pokusi da se dobije još informacija temeljenih na dokazima. Ova istraživanja moraju se osvrnuti na važne ishode vezane za majku i novorođenče kojima će se dobiti važne informacije za buduću nadopunu ovog pregleda.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Katja Vince
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information