Antibiotici za liječenje infekcija stopala u osoba s dijabetesom

Pitanje koje postavlja sustavni pregled

Pregledani su učinci antibiotika danih na usta ili intravenski na rješavanje infekcije, kao i njihova sigurnost, u osoba s dijabetesom koje imaju infekcije stopala.

Dosadašnje spoznaje

Jedna od najčešćih komplikacija osoba s dijabetesom su rane na stopalima. Te rane se lako inficiraju i poznate su kao infekcije dijabetičkog stopala (DFI). Ako se ne liječe, te infekcije mogu brzo napredovati, zahvatiti i dublja tkiva, a mogu uzrokovati i odumiranje stanica uda. Ponekad te infekcije završe amputacijom zahvaćenog uda.

Većina DFI zahtjeva terapiju sustavnim antibioticima, što znači da se antibiotici uzimaju na usta ili daju izravno u krvotok (intravenski) i djeluju na čitavo tijelo. Izbor početnog antibiotika ovisi o različitim faktorima kao što su težina infekcije, je li pacijent primao neki drugi antibiotik ili je li infekcija uzrokovana mikroorganizmom koji je poznato otporan na uobičajene antibiotike (npr. bakteriju Staphylococcus aureus otporan na meticilin - za koju se koristi kratica MRSA). Cilj terapije antibioticima je zaustaviti infekciju i osigurati da se ne proširi.

Dostupno je mnogo antibiotika, ali nije poznato je li neki pojedini antibiotik ili skupina antibiotika bolja od drugih u terapiji DFI.

Istraživanje

Pretraživanje medicinske literature provedeno je u ožujku 2015. kako bi se pronašle randomizirane kontrolirane studije (koje daju najpouzdanije rezultate) koje su uspoređivale različite sistemske antibiotike međusobno ili s antibiticima primjenjenima samo na mjesto infekcije (lokalna primjena) ili s placebom u terapiji DFI.

Značajke studija

Pronađeno je 20 relevantnih randomiziranih kontroliranih studija s ukupno 3791 sudionika. Osamnaest od 20 studija financirale su farmaceutske kompanije. Sve studije uspoređivale su sustavne antibiotike međusobno.

Glavni rezultati

Nije jasno je li neki pojedini antibiotik bolji od nekog drugog za liječenje infekcije ili izbjegavanje amputacije. Jedna studija upućuje da je ertapenem sa ili bez vankomicina učinkovitiji od tigeciklina za liječenje DFI. Također je uglavnom nejasno jesu li različiti antibiotici povezani s više ili manje nuspojava. Pronađene su sljedeće razlike:

1. karbapenemi (skupina antibiotika) u kombinaciji s antipseudomonalnim antibioticima (antibiotici koji ubijaju Pseudomonas bakteriju) izazvali su manje nuspojava od antipseudomonalnih penicilina (skupina antibiotika);

2. daptomicin je uzrokovao manje nuspojava od vankomicina ili polusintetskih penicilina (skupina antibiotika);

3. linezolid je uzrokovao više štete od kombinacije ampicilin-sulbaktam;

4. tigeciklin je uzrokovao više nuspojava od kombinacije ertapenema sa ili bez vankomicina.

Kvaliteta dokaza

Postoje važne razlike između studija u različitosti ispitivanih antibiotika, trajanja terapije i vremena kad su mjereni rezultati. Uključene studije imale su ograničenja u načinu na koji su osmišljene ili provedene, a kao posljedica tih različitosti i ograničenja njihova ustroja naše povjerenje u rezultate ovog pregleda je nisko.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information