Biljni lijekovi za liječenje masne jetre

Bolest masne jetre je potencijalno reverzibilna bolest u kojoj se mast stvara između jetrenih stanica. Može dovesti do toga da jetra više ne može funkcionirati normalno; to se naziva završnim stadijem jetrene bolesti. Ovaj Cochrane sustavni pregled ocjenjuje djelotvornost i sigurnost biljnih lijekova (cijelih biljaka, registriranih biljnih lijekova i propisanih formula) za liječenje masne jetre.

U ovaj Cochrane sustavni pregled uključeno je 77 randomiziranih kliničkih pokusa koji su istražili ukupno 75 biljnih lijekova. Svi pokusi su imali visok rizik sustavnih pogrješaka (tj. pristranost ili opasnost od precjenjivanja koristi i precjenjivanja štetnosti) kao i visok rizik slučajnih pogrješaka (tj. utjecaj slučaja) zbog malog broja ispitanika u pokusima. Biljni lijekovi testirani u randomiziranim kliničkim pokusima uključivali su proizvode sačinjene od jedne biljke (Gynostemma pentaphyllum, Panax notoginseng , i Prunus armeniaca), komercijalno dostupne registrirane biljne lijekove i kombinacije formula propisane od strane stručnjaka. Biljke koje su najčešće uključene kao sastojak u različitim proizvodima bile su Crataegus pinnatifida, Salvia miltiorrhiza, Alisma orientalis, Bupleurum chinese, Cassia obtusifolia, Astragalus membranaceous, i Rheum palmatum. Nije bilo moguće objediniti rezultate studija zbog različitih vrsta biljaka koje su korištene. Autori nisu mogli doći ni do kakvog zaključka o primjeni biljnih lijekova za osobe s masnom jetrom jer ni jedno istraživanje nije prijavilo rezultate o smrti, bolestima povezanima s jetrom, kvaliteti života te troškovima. Mnogo istraživanja pokazalo je pozitivne učinke biljnih lijekova u usporedbi s kontrolnim intervencijama, na enzimsku aktivnost (enzimi su bjelančevine koje uzrokuju kemijske reakcije u organizmu; npr. serumske aspartat aminotransferaze, alanin aminotransferaze, glutamiltransferaze, alkalne fosfataze), nalaze ultrazvučnih pregleda i nalaze kompjutorske tomografije. Nikakve ozbiljne nuspojave nisu prijavljene za biljne lijekove.

Međutim, metodologija pokusa je imala visok rizik sustavnih pogrješaka (pristranost). Nadalje, zasebne biljke su malokad bile ponovno testirane te su svi pokusi imali razmjerno mali broj ispitanika što je povećalo rizik slučajnih pogrješaka (igra slučaja). Prema tome, nalazi su neuvjerljivi te su potrebni strogo provedeni randomizirani kontrolni pokusi da bi dokazali koristi i štetnosti biljnih lijekova za bolest masne jetre.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Marija Radman
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information