Bendamustin za pacijente sa sporo rastućim limfomima

Limfom je rak koji potječe iz stanica imunološkog sustava u limfnim čvorovima, zvanih limfociti. Sporo rastući (indolentni) limfomi su skupina limfoma koji su obilježeni sporim i kontinuiranim rastom, visokim početnim stopama odgovora na terapiju koja cilja stanice limfoma (kemoterapija ili rituksimab), ali relapsirajući i progresivni tijek bolesti. Uključuju folikularni limfom, mali limfocitni limfom i kroničnu limfocitnu leukemiju, limfom stanica plašta, limfoplazmacitni limfom i limfom rubne zone. S trenutnom terapijom osobe s uznapredovalim sporo napredujućim limfomima će doživjeti ponovni povratak bolesti. Bendamustin je kemoterapeutik koji se može davati osobama s indolentnim limfomima.

Ovaj Cochrane sustavni pregled analizirao je dokaze iz literature kako bi se ispitao učinak bendamustina za osobe s indolentnim limfoidnim malignostima B stanica. Nakon pretraživanja literature, koje je provedeno kako bi se našle sve relevantne studije, pronađeno je pet studija s ukupno 1343 sudionika.

Sažetak zaključaka glasi:

U osoba s indolentnim limfomom B stanica:

- Nije jasno poboljšava li bendamustin preživljenje.

- Bendamustin bi mogao spriječiti ili odgoditi napredovanje limfoma.

- Bendamustin bi mogao poboljšati odgovor na terapiju.

- Bendamustin vjerojatno uzrokuje ozbiljnije nuspojave od određenih kemoterapeutskih lijekova (kao što je kombinacija adriamicina, ciklofosfamida, vinkristina i prednizona; ili kao fludarabin) i jednako ili manje od drugih vrsta kemoterapeutika (klorambucil).

- Samo je jedna studija procjenjivala kvalitetu života te ta studija nije prikazala podatke o različitim rezultatima za obje terapijske skupine.

Dokazi uključeni u ovaj sustavni pregled literature imaju određena ograničenja: demografske osobine sudionika studija, vrsta limfoma i vrste terapije koje su se davale su se razlikovale među pojedinačnim studijama. Stoga je teško izvući jasne zaključke.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information