Treba li se primarni rak kirurški ukloniti kod bolesnika bez simptoma s neresektabilnim rakom debelog crijeva i rektuma stadija IV?

Većina se bolesnika s uznapredovalim rakom debelog crijeva i rektuma ne može izliječiti od te bolesti. Razlog je taj što se rak znatno proširio po tijelu i stoga se ne može ukloniti kirurškim zahvatom (resekcijom) - za takav se rak kaže da je neresektabilan. U mnogih takvih bolesnika, izvorni (primarni) rak koji je uzrokovao problem je relativno bez simptoma i bolesnik ga nije svjestan. Većina tih bolesnika liječit će se kombinacijom kemoterapije i moguće s radioterapijom. Iz kliničke perspektive, veliki problem u donošenju odluke o terapiji kod tih bolesnika je što učiniti s primarnim rakom. Neke studije sugeriraju da kirurško uklanjanje (resekcija) primarnog raka može produžiti preživljenje i spriječiti komplikacije vezane uz rak, kao što su opstrukcija ili krvarenje. Ovaj se Cochrane sustavni pregled bavi pitanjem je li kirurško uklanjanje primarnog raka korisno za bolesnike s uznapredovalim i neoperabilnim rakom debelog crijeva i rektuma. Nisu pronađena randomizirana kontrolirana istraživanja na tu temu stoga nije moguće donijeti zaključke i potrebna su istraživanja u tom području.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Katarina Vučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information