Može li inspekcija koja kontrolira pridržavaju li se zdravstvene organizacije obaveznih standarda poboljšati zdravstvenu skrb, profesionalne prakse i oporavak bolesnika?

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Vanjske inspekcije se koriste unutar zdravstva kao način za poboljšanje usklađenosti sa standardima koji su utemeljeni na dokazima, ali vrlo malo se zna o njihovim koristima u smislu ishoda na razini organizacije, zdravstvenog osoblja i pacijenata ili njihovoj isplativosti.

U ovom Cochrane sustavnom pregledu pretražena je literatura kako bi se pronašle studije u kojima je opisana procjena učinkovitosti vanjske inspekcije koja kontrolira usklađenosti sa standardima. Autori su tražili studije sljedećih ustroja: randomizirane kontrolirane pokuse (RCTs), kontrolirane kliničke pokuse (CCTs), prekide vremenske serije (ITSs) i kontrolirane prije-i-poslije studije (CBAs). Pronađene su samo dvije relevantne studije: jedan randomizirani pokus koji uključuje 20 bolnica u Južnoj Africi i jednu nekontroliranu prije i poslije studije (koja je zahtijevala ponovnu analizu kao ITS), u koju su bile uključene sve relevantne ustanove u Engleskoj.

Randomizirani pokus je procijenio učinkovitost bolničkog sustava akreditacije te je pokazao poboljšanu usklađenost sa COHSASA-om ( Vijeće za zdravstvene usluge akreditacije) standardima akreditacije (koji uključuju 28 službenih elemenata), ali malo učinka na osam pokazatelja bolničke kvalitete. Značajno poboljšana usklađenost ocjena sa COHSASA -om standardima akreditacije opisana je za 21/28 službenih elemenata: prosječan učinak intervencije bio je 30%. Rezultat se povećao od 48% do 78% u intervencijskim bolnicama, dok je ostao isti u kontrolnim bolnicama (43%). Dodatna analiza 424 ključna kriterija je pokazala značajno poboljšanu prosječnu usklađenost s ključnim standardima. Rezultat se poboljšao od 41% (21% do 46%) do 75% (55% to 96%) u bolnicama s programom akreditacije, ali je bio nepromijenjen u kontrolnim bolnicama. Međutim, samo jedna od devet bolničkih intervencija je dobila/stekla cijeli akreditacijski status na kraju studije, a sa druge dvije postignut je pre-akreditacijski status. Samo jedan od osam pokazatelja bolničke kvalitete: percepcija medicinskih sestara o kliničkoj kvaliteti, sudjelovanje i timski rad je bio značajno poboljšan (prosječan učinak intervencije 5,7%).

Dodatna analiza pacijenata s MRSA (meticilin-rezistentni Staphylococcus aureus) infekcijom pokazala je statistički ne-značajne učinke inspekcije od strane Zdravstvenog povjerenstva za inspekcije infekcija.

Pronađeno je premalo istraživanja za uključivanje u ovaj Cochrane sustavni pregled da se izvuku neki čvrsti zaključci o učinkovitosti vanjske revizije usklađenosti sa standardima u poboljšanju ponašanja zdravstvenih organizacija, profesionalnog ponašanja u zdravstvu ili ishoda bolesnika. Umjesto toga, ovaj je sustavni pregled pokazao da nam u tom području nedostaje visoko-kvalitetnih studija koje procjenjuju djelotvornost vanjskih inspekcija na pridržavanje standardima u zdravstvenim ustanovama.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Sruk
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr