Učinak anaboličkih steroida za poboljšanje oporavka nakon prijeloma kuka u starijih osoba

Zašto anabolički steroidi mogu pomoći nakon prijeloma kuka?

Prijelom kuka se pojavljuje uglavnom u starijih osoba od kojih su mnoge krhke. Nakon operacije prijeloma kuka, većina pacijenata pretrpi gubitak mišićne mase i snage. Usprkos rehabilitaciji, u većine bolesnika dolazi do dugoročnog smanjenja pokretljivosti i funkcije. Anabolički steroidi, sintetski derivati muškoga hormona testosterona, korišteni su ukombinaciji s vježbama za poboljšanje mišićne mase i snage u sportaša. Ovaj Cochrane sustavni pregled razmatra dokaze iz istraživanja o korištenju anaboličkih steroida s ciljem poboljšanja ishoda nakon prijeloma kuka u starijih osoba.

Opis studija uključenih u sustavni pregled literature

Pretraživana je medicinska literatura dostupna do rujna 2013. godine i pronađene su tri relevantne studije koje su uključivale ukupno 154 žene starije od 65 godina koje su imale operaciju kuka. Dvije studije su provedene u Švedskoj i jedna u Kanadi. Studije su testirale dvije usporedbe. Jedna studija je imala tri skupine i pridonijela je podatke za obje usporedbe.

Kvaliteta dokaza
Samo tri studije bile su na raspolaganju i sve tri su bile male i imale visok rizik odpristranosti.Stoga je procijenjeno da je kvaliteta dokaza vrlo niska, što znači da nije sigurno koliko su dokazi iz tih studija pouzdani.

Sažetak dokaza

Dvije vrlo različite studije usporedile su anabolički steroid u odnosu na kontrolu (bez anaboličkog steroida ili placebo). Jedno istraživanje provedeno na bolničkom odjelu usporedilo je tjednu injekciju anaboličkog steroida u odnosu na placebo injekciju u 29 "starijih žena sklonih prijelomima". To istraživanje nije pronašlo nijedan dokaz da anaboličkisteroid donosi bolju funkciju, što je bilo mjereno prema broju otpuštenih na višu razinu skrbiili mrtvih, ili vremenom do mogućnosti kretanja. Druga studija je usporedila injekcije steroida dane svaka tri tjedna tijekom šest mjeseci plus dnevni dodatak proteina u odnosu na samodnevni dodatak proteina u 40 "mršavih starijih žena". Ta studija daje neke dokaze da anabolički steroidi mogu poboljšati funkciju, ali također ne moraju pomoći ili mogu pogoršati funkcije. Ni jedno istraživanje nije pokazalo razliku u učestalosti pojedinih štetnih događaja u dvama skupinama.

Dvije su studije usporedile anaboličke steroide u kombinaciji s drugim prehrambenim intervencijama („steroid plus“) u odnosu na kontrolu (bez „steroida plus“). Jedna studija je usporedila injekcije anaboličkog steroida svaka tri tjedna tijekom 12 mjeseci u kombinaciji s dnevnim dodatakom vitamina D i kalcija u odnosu na samo kalcij u 63 žene koje su živjele samostalno kod kuće. Druga studija je usporedila injekcije anaboličkog steroida svaka tri tjedna tijekom šest mjeseci i dnevni dodatak proteina u odnosu na kontrolu u 40 "mršavih starijih žena". Obje su studije pronašale neke dokaze o boljoj funkciji u skupini koja je primala steroid. Skupni podaci o smrtnosti u dvijema studijama nisu pokazali da postoji razlika između dviju skupina u prvoj godini nakon operacije. Isto tako, nije bilo dokaza o razlikama između skupina u pojedinim nuspojavama. Tri sudionika u steroidnoj skupini jednog istraživanja prijavila su nuspojave promuklost i povećanu dlakavost na licu. Druga studija je našla bolju kvalitetu života u skupini koja je primala steroid. Ni jedna od tih studija nije analizirala pacijentovo prihvaćanje zahvata.

Zaključci

Kvaliteta dokaza bila je vrlo niska, zbog čega ne možemo biti sigurni u smjer i veličinu učinka. Stoga se ne može reći poboljšavaju li anabolički steroidi, zasebno ili u kombinaciji s prehrambenim dodatcima, oporavak nakon operacije prijeloma kuka u starijih osoba. S obzirom da dostupni rezultati upućuju na potencijal za bolji ishod ishode intervencije kombiniranjem anaboličkog steroida i dodatka prehrani, predlaže se da se buduća istraživanja usredotoče na procjenu te kombinacije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak
Karla Čikeš

Tools
Information