Aminosalicilati za liječenje aktivne Crohnove bolesti

Što je Crohnova bolest?

Crohnova bolest je kronična upalna bolest crijeva. Iako Crohnova bolest često zahvaća ileum (donji dio tankog crijeva), može se pojaviti u bilo kojem dijelu probavnog trakta, od usta do anusa. Najčešći simptomi Crohnove bolesti su proljev i bol u trbuhu, koja se često javlja u donjem desnom dijelu trbuha.

Što su aminosalicilati?

Aminosalicilati su skupina lijekova različitih formulacija koji sadržavaju aktivni sastojak mesalamin. Za aminosalicilate se smatra da liječe Crohnovu bolest putem smanjenja upale u crijevima koju uzrokuje bolest.

Što su znanstvenici istražili?

U ovom Cochrane sustavnom pregledu znanstvenici su analizirali provedena klinička istraživanja kako bi utvrdili da li aminosalicilati mogu potaknuti stanje bez simptoma (remisiju) ili ublažiti težinu bolesti u osoba koje imaju blagu do umjereno aktivnu Crohnovu bolest, i da li uzrokuju kakve štetne posljedice (nuspojave). Temeljito je pretražena medicinska literatura objavljena do 10. lipnja 2015.

Rezultati istraživanja

Cochrane autori pronašli su 20 kliničkih istraživanja na ovu temu koje su uključile ukupno 2367 ispitanika. Za 10 istraživanja je procijenjeno da su umjerene do visoke kvalitete, dok je preostalih 10 ocijenjeno niskom kvalitetom. Istraživanja su usporedila aminosalicilate (sulfasalazin, mesalazin i mesalamin) s placebom (tableta bez aktivnih sastojaka), kortikosteroidima, budesonidom (steroid koji se u tijelu brzo razgrađuje i ima manje nuspojava nego tradicionalni kortikosteroidi).

Istraživači su utvrdili da sulfasalazin u usporedbi s placebom omogućuje umjereni koristan učinak u liječenju blage do umjereno aktivne Crohnove bolesti i da je lošiji od kortikosteroida za liječenje aktivne Crohnove bolesti. Sulfasalazin se razlikuje od ostalih aminosalicilata jer sadrži sulfa dio koji se uklanja iz drugih preparata.

Mesalazin i mesalamin nisu djelotvorni za poticanje remisije u aktivnoj Crohnovoj bolesti. Budesonid je uspoređen s visokom dozom mesalamina (4 do 4,5 g/dan), ali rezultati su bili suprotstavljeni. Jedno istraživanje je opisalo da je mesalamin lošiji nego budesonid, a drugo istraživanje nije našlo razliku u djelotvornosti između ta dva lijeka.

Nuspojave su uglavnom bile blage i tipično uključuju glavobolju, mučninu, povraćanje, bol u trbuhu i proljev.

Zaključno, sulfasalazin je tek umjereno djelotvoran kao terapija za aktivnu Crohnovu bolest. Međutim, postojeći dokazi ukazuju da mesalamin nije osobito djelotvoran. 

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information