Vađenje zubi prije zračenja čeljusti za smanjenje zubnih komplikacija povezanih sa zračenjem

Ovaj Cochrane sustavni pregled analizirao je da li uklanjanje stražnjih zubi prije zračenja (radioterapije) znači da bi bolesnici mogli imati manje problema povezanih sa zubima nakon zračenja koje se primjenjuje kod karcinoma glave i vrata, u usporedbi s neuklanjanjem zubi. Elektroničkim i ručnim pretraživanjem pronađeno je 357 naslova u literaturi koji bi mogli odgovarati kriterijima pretraživanja, ali pomnim pregledom tih radova zaključeno je da niti jedan od njih ne odgovara kriterijima uključenja u ovaj sustavni pregled. Trenutno nema dokaza koji bi omogućili odgovor na složeno pitanje koje je postavljeno.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information