Fizikalna terapija kao oblik liječenja za djecu i mladež za vrijeme i nakon liječenja raka u djetinjstvu

Dosadašnje spoznaje

Rak u djetinjstvu je rjeđi od raka odraslih, sa stopom od 144 do 148 slučajeva na milijun djece. Za liječenje je često potrebno intenzivno liječenje, uključujući kombinirane načine liječenja, kao što su operacije, kemoterapije, radioterapije ili njihove kombinacije. Te su metode liječenja često popraćene nuspojavama kao što je mučnina, ozbiljne infekcije, oštećenja organa (srce, pluća, bubreg, jetra), smanjenje mineralne gustoće kostiju (snižen sadržaj minerala, kao što je kalcij, što čini kosti krhkima), ali i smanjenje snage mišića i fizičke kondicije.

U prošlosti se djeci preporučivalo da se oporavljaju u postelji i odmaraju koliko je god to moguće. Danas se smatra da preveliko mirovanje može dovesti do daljnjeg slabljenja tjelesne kondicije i fizičkog funkcioniranja. Te se nuspojave mogu spriječiti ili smanjiti uvođenjem fizikalne terapije za vrijeme ili neposredno nakon liječenje raka u djetinjstvu.

Obilježja uključenih istraživanja

Pretražene su znanstvene baze podataka kako bi se pronašla istraživanja na tu temu koja su usporedila učinke tjelovježbe u prvih pet godina nakon dijagnoze raka u djetinjstvu sa stanjem ispitanika koji nisu imali takvu vježbu. Sudionici su bili mlađi od 19 godina, s bilo kojom vrstom raka u djetinjstvu. Dokazi se temelje na literaturi objavljenoj do studenog 2014.

Ključni rezultati

Ovaj Cochrane sustavni pregled uključuje pet randomiziranih kontroliranih istraživanja (klinička istraživanja u kojima su ljudi nasumice podijeljeni u dvije ili više liječenih skupina) i jedno kliničko kontrolirano ispitivanje (kliničko istraživanja u kojem se ljudi razvrstaju u dvije ili više liječenih skupina, ali to nije učinjeno nasumice). One su ocjenjivale učinke fizikalne terapije u djece tijekom liječenja raka. Dječja akutna limfoblastična leukemija (ALL) je rak bijelih krvnih stanica i najčešći tip raka u djetinjstvu. Zato se istraživači često fokusiraju na tu vrstu raka, jer tako imaju osiguran najveći broj pacijenata u najkraćem vremenskom razmaku. Sveukupno, analiziran je 171 sudionik s ALL. Rezultati pregleda pokazali su da postoje neke manje koristi od fizikalne terapije na sastav tijela (postotak masnog tkiva, mišiće i kosti), fleksibilnost, krvno-dišni status (kolika je učinkovitost srca i pluća u isporuci kisika u tijelu), mišićnu snagu i kvalitetu života, no dokazi su bili ograničene vrijednosti. To može biti povezano s neodgovarajućim programima terapije za djecu s rakom ili posljedica loše ustrojenog istraživanja. Potrebno je više istraživanja koja bi procijenila učinak vježbanja u različitim populacijama djece oboljele od raka. Nadalje, trenutni rezultati ne daju dovoljno dokaza da se odredi najbolja fizikalna terapija za djecu s rakom, niti daju informacije o značajkama pacijenata koji će, ili neće, imati korist od takvog programa. Ta važna pitanja još treba razjasniti u budućim istraživanjima.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Helena Mijić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information