"Treći val" kognitivnih i bihevioralnih terapija u odnosu na uobičajene terapije za depresiju

Veliki depresivni poremećaj je učestalo stanje gdje osobe doživljavaju kronično sniženo raspoloženje i gubitak interesa za aktivnosti u kojima su prije uživali, udruženo s nizom simptoma koji uključuju gubitak težine, nesanicu, umor, gubitak energije, neprimjerenu tugu, lošu koncentraciju i učestale misli o smrti. Psihološke terapije su važna i popularna druga mogućnost liječenja u odnosu na lijekove antidepresive za liječenje depresije. Tijekom prošlog stoljeća razvijeno je mnogo različitih terapijskih pristupa, uključujući kognitivno-bihevioralni (KBT), bihevioralni, "treći val" KBT-a, psihodinamski, humanistički i integrativni pristup.

U ovom Cochrane sustavnom pregledu cilj je bio ispitati djelotvornost trećeg vala KBT-a, grupe psiholoških terapija koje ciljaju na procese misli (radije nego na njihov sadržaj, kao u KBT-u), pri čemu se pomaže osobama da postanu svjesne svojih misli i da ih prihvate bez osuđivanja. Cilj ovog pregleda je bio otkriti je li treći val KBT-a učinkovit i prihvatljiv osobama u akutnim fazama depresije. Ovaj pregled literature je uključio četiri istraživanja, u kojima je sudjelovalo ukupno 224 ispitanika. Istraživanja su proučavala tri različita oblika trećeg vala KBT-a, koja su se sastojala od proširene bihevioralne aktivacije (engl. extended behavioural activation, BA) (dva istraživanja), terapije prihvaćanjem i predanosti (engl. acceptance and commitment therapy, ACT) (jedno istraživanje) i jednog oblika trećeg vala KBT-a koji se naziva kompetitivni trening uma (engl. competitive mind training) (jedno istraživanje). Tri od tih istraživanja uspoređivala su pristup trećeg vala KBT-a s uobičajenim načinom liječenja kao kontrolnim pristupom. Četvrto istraživanje je uspoređivalo ACT s psihološkim placebom. Rezultati pokazuju da je pristup trećeg vala KBT-a bio učinkovitiji u kratkom roku za liječenje depresije. Međutim, kvaliteta dokaza je bila jako niska zbog malog broja istraživanja i sudionika uključenih u pregled, zajedno s različitim grupama klijenata, intervencija i kontrolnih uvjeta koji su korišteni te moguće pristranosti istraživača prema aktivnim terapijama, što sve zajedno predstavlja otežavajuće faktore za donošenje pouzdanih zaključaka. Valja naglasiti i da niti jedna od studija nije mjerila dugoročne učinke trećeg vala KBT pristupa. Zbog sve veće popularnosti pristupa trećeg vala KBT-a u kliničkoj praksi, prioritet je provođenje novih, dobro osmišljenih istraživanja, koja bi trebala utvrditi je li pristup trećeg vala KBT terapija učinkovit u liječenju osoba s akutnom depresijom.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ivan Buljan
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information