Učinak psihološke pripreme na bol, oporavak, negativne emocije i duljinu boravka u bolnici nakon operacije

Dosadašnje spoznaje

Način na koji ljudi misle i osjećaju se prije operacije može utjecati na to kako se osjećaju i što rade nakon operacije. Na primjer, istraživanja pokazuju da ljudi koji osjećaju veću tjeskobu prije operacije osjećaju veći intenzitet boli nakon operacije. Sustavni pregled proveden 1993. godine istraživao je utjecaj psihološke pripreme na rezultate nakon operacije. Pojam "psihološka priprema" obuhvaća niz tehnika kojima je cilj promijeniti ono što ljudi misle, kako se osjećaju i što rade. Ovaj sustavni pregled objavljen je prvi put 1993. Rezultati su pokazali da psihološke tehnike pripreme smanjuju bol nakon operacije, poboljšavaju oporavak ponašanja (koliko se brzo ljudi vraćaju aktivnostima), smanjuje duljinu boravka u bolnici i smanjuje negativne emocije (npr. osjećaj tjeskobe ili depresije). Autori su obnovili ovaj sustavni pregled pomoću Cochrane metodologije kako bi analizirali postoje li korisni (ili štetni) učinci psihološke pripreme za ljude koji će biti operirani, te koji su ishodi (bol nakon operacije, oporavak ponašanja (bihevioralni oporavak), negativne emocije ili duljina boravaka) poboljšani.

Obilježja uključenih istraživanja

Uključene su studije odraslih ljudi koji su bili operirani pod općom anestezijom. Pregledano je sedam psiholoških tehnika pripreme: proceduralne informacije (informacije o tome što, kada i kako će se dogoditi procesi); senzorni podaci (kakvo će to biti iskustvo i koje će druge osjetne senzacije pacijent možda imati, npr. okus, miris); upute za ponašanje (upute pacijentima što moraju napraviti); kognitivne intervencije (tehnike kojima je cilj promijeniti način na koji ljudi misle); tehnike opuštanja; hipnoza; i intervencije usmjerene na emocije (tehnike kojima je cilj pomoći ljudima da vladaju svojim osjećajima). Psihološka priprema morala se provesti prije operacije da bi istraživanja bila uključena u sustavni pregled. Uključena su istraživanja koja su gledala učinak psihološke pripreme na bol, oporavak ponašanja (bihevioralni oporavak), duljinu boravka u bolnici i trajanje negativnih emocija nakon operacije (u roku od mjesec dana). Istraživanja koja su uključena u pregled objavljena su do 4. svibnja 2014. godine. Pretraživanje je obnovljeno 7. srpnja 2015., te je uključilo 38 studija nađenih u tom dodatnom traženju studija za obnovu sustavnoga pregleda. Uključili smo 105 studija od 115 radova, s 10.302 sudionika. Šezdeset i jedna studija je mjerila ishod boli, 14 je mjerilo oporavak ponašanja (bihevioralni oporavak), 58 duljinu boravka u bolnici i 49 negativne emocije. U skladu s protokolom sustavnoga pregleda, nisu zabilježeni podatci o izvorima financiranja.

Ključni rezultati

U ovaj je sustavni pregled uključeno 105 istraživanja, koja su objavljena u 115 radova. Ukupno je u tim studijama uključeno 10.302 sudionika Za bol, duljinu boravka u bolnici i negativne emocije kombinirali smo brojčane rezultate iz istraživanja. Čini se da psihološka priprema prije operacije smanjuje bol i negativne emocije nakon operacije i skraćuje vrijeme provedeno u bolnici za oko pola dana, ali kvaliteta dokaza bila je niska. Također, istraživanja su koristila različite tehnike psihološke pripreme (često u različitim kombinacijama), tako da nije bilo moguće otkriti koje su tehnike bile bolje. Nismo mogli statistički kombinirati brojčane rezultate za oporavak ponašanja (bihevioralni oporavak), jer je tek nekoliko istraživanja nudilo dovoljno pojedinosti i istraživanja su različito mjerila koliko su se brzo ljudi vratili uobičajenim aktivnostima. U procjeni istraživanja otkriveno je da psihološka priprema, posebice upute za ponašanje, mogu imati potencijal za poboljšanje oporavka ponašanja. No, kvaliteta tih dokaza bila je vrlo niska. U ovom sustavnom pregledu procijenjen je učinak psihološke pripreme na bol, oporavak ponašanja, duljina boravka u bolnici i negativne emocije i nije pronađen dokaz da bi psihološka priprema mogla dovesti do štete u tim ishodima. Međutim, budući da nisu procijenjeni drugi ishodi moguće je da potencijalna šteta nije uočena.

Kvaliteta dokaza

Mnoga su istraživanja bila loše napravljena, tako da autori ne mogu biti sigurni da su rezultati bili pouzdani. Zbog toga razloga i zbog velike varijacije u psihološkim tehnikama, vrstama operacija i mjerama koje su korištene, kvaliteta dokaza ocijenjena je kao niska za bol nakon operacije, negativne emocije i duljinu boravka u bolnici; ne možemo biti sigurni da će te tehnike pomoći pacijentima da se oporave od operacije. Za oporavak ponašanja (bihevioralni oporavak), dodatno je smanjena kvaliteta dokaza na vrlo nisku zbog problema s mjerenjem i izvještavanjem o rezultatima.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Katarina Brzica
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information