Usporedba vremena odvajanja osoba koje su teško bolesne i nalaze se na respiratoru u sustavu SmartCare™ i klasičnih načina odvajanja od respiratora

Postupak prestanka mehaničke ventilacije poznat je kao odvajanje (engl. weaning). Tijekom odvajanja, disanje se prebacuje s respiratora na pacijenta. Odvajanje se najčešće postiže tako što kliničari smanje ventilaciju pacijenta ili provedu ispitivanja da bi odredili može li pacijent samostalno disati. SmartCare™ je jedinstveni sustav koji automatski obavlja taj proces tako što mjeri određene čimbenike disanja, prilagođava snagu ventilacije pacijentovim potrebama i automatski provodi testove samostalnog disanja da bi odredio kada najranije pacijent može samostalno disati.

Autori su pronašli 10 studija srednje kvalitete koje uključuju 654 osobe i koje uspoređuju SmartCare™ s običnim (ne-automatiziranim) oblicima odvajanja. U usporedbi s običnim oblicima odvajanja SmartCare™ je značajno smanjio vrijeme odvajanja, vrijeme za uspješno odvajanje od respiratora te vrijeme provedeno u jedinici intenzivnog liječenja, s manje pacijenata na respiratoru dulje od 7 i 21 dan i bez povećanja stope nuspojava. SmartCare™ je također pokazao učinak prema smanjenju broja pacijenata koji se nalaze na respiratoru dulje od 14 dana, a bez povećanja stope nuspojava. Analiza podskupina upućuje na korisnije učinke na vrijeme odvajanja sustavom SmartCare™ negoli standardnom strategijom odvajanja. Analize osjetljivosti, koje isključuju dvije studije koje su mogle dovesti do iskrivljenja rezultata, podržale su nalaze značajnih skraćenja vremena odvajanja sa sustavom SmartCare™.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Mislav Ušljebrka
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information