Akupunktura u liječenju teškoća u probavi

Teškoće u probavi (funkcionalna dispepcija) jedan su od najrasprostranjenijih probavnih poremećaja u svijetu. Za njihovo liječenje potrebno je pronaći učinkovitije terapije s manje štetnih učinaka od uobičajeno korištenih lijekova. Na Istoku je akupunktura već dulje vrijeme poznata kao pozitivna metoda u liječenju poremećaja probavne funkcije. Međutim, do danas nisu pronađeni čvrsti dokazi o njezinoj učinkovitosti i sigurnosti. Dobiveni dokazi (iz 7 studija s ukupno 542 ispitanika) zbirno pokazuju da nema značajne razlike između djelovanja akupunkture i lijekova za teškoće u probavi te da je prava akupunktura u odnosu na lažnu akupunkturu značajno učinkovitija u liječenju teškoća u probavnoj funkciji. Ipak, slaba kvaliteta dobivenih dokaza ne dopušta donošenje čvrstih zaključaka o učinkovitosti i sigurnosti akupunkture u liječenju teškoća u probavnoj funkciji.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Maja Čerina
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information