Terapija ozonom kao lijek za vrijed (ulkus) stopala u osoba sa šećernom bolešću

Što je šećerna bolesti i što je vrijed stopala?

Šećerna bolest (diabetes mellitus, DM) je česta bolest koja dovodi do povišenih koncentracija šećera u krvi. Osobe koje dugi niz godina pate od šećerne bolesti često imaju vrijedove (ulkuse) na stopalima. Gotovo 35% liječenja u bolnici osoba sa šećernom bolešću su zbog njih, kao i gotovo 80% svih netraumatskih amputacija noge i stopala.

Što je terapija ozonom?

Ozon je plin koji se može upotrebljavati za liječenje vrijedova kod osoba sa šećernom bolešću putem ozoniziranih ulja (na primjer, ozonizirano suncokretovo ili maslinovo ulje) ili smjesom kisika i ozona direktno primjenjivanom na ranu ili putem rektalnih upuhavanja (upuhavanje u zadnji dio probavnog sustava putem anusa)

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda

Ovaj Cochrane sustavni pregled je pokušao utvrditi učinkovitost ozona kao samostalne i dodatne terapije vrijeda stopala kod osoba s DM.

Rezultati sustavnog pregleda

Pretraživanjem medicinske literature objavljenje do 8. ožujka 2015 autori sustavnog pregleda su pronašli 3 značajne kliničke studije (212 sudionika) koje su istraživale utjecaj terapije ozona na vrijed stopala kod osoba sa šećernom bolešću. Kvaliteta dokaza je niska.

Jedna studija sa 101 sudionikom je usporedila učinak terapije ozonom i antibiotikom nakon 20 dana. Kod osoba koji su bili na terapiji ozonom došlo je do većeg smanjenja veličine vrijeda kao i do kraćega boravka u bolnici, ali nije bilo jasnog učinka na broj zacijeljenih vrijedova. Nisu uočeni štetni događaji niti u jednoj skupini sudionika.

Druge dvije studije (111 sudionika) su istraživale terapiju ozonom u sklopu standardnog liječenja. Rezultati ove dvije studije nisu dokazale statistički značajnu razliku između dvije skupine što se tiče smanjena veličine vrijeda, broja zacijeljenih vrijedova, pojava nuspojava ili stope amputacija.

Kvaliteta života nije bila cilj istraživanja niti jedne studije.

Zaključak

Zbog ograničenih podataka niske kvalitete ne može se zaključiti kakav je učinak terapije ozona na vrijedove stopala kod osoba s DM.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Igor Vlatković
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information