Progesteron za liječenje akutne ozljede mozga

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature ispitan je učinak hormona progesterona kod ozljede glave i mozga (traumatska ozljeda mozga) unutar 24 sata od ozljede

Dosadašnje spoznaje

Traumatska ozljeda mozga je glavni uzrok smrti i invalidnosti u ozljeđenih. Ozljeda mozga je moguća u trenutku nastanka ozljede, ali i više dana kasnije. Smatra se da bi progesteron smanjio posljedice za mozak ako je primijenjen neposredno nakon traumatske ozljede mozga. Potrebno je ispitati dokaze o učinku ovog liječenja.

Obilježja uključenih istraživanja

Pretražili smo literaturu kako bi pronašli randomizirane kontrolirane studije koje su istraživale učinak progesterona u osoba s traumatskom ozljedom mozga. Pretražena je literatura objavljena do rujna 2016. Pouzdani medicinski dokaz proizlazi iz randomiziranih kontroliranih studija.

Ključni rezultati
Uključili smo pet studija s ukupno 2392 sudionika iz studija u tijeku. Usporedba je uključila primjenu progesterona unutar 24 sata od traumatske ozljede mozga i placebo (pripravak bez aktivne supstance).

Nisu nađeni dokazi da progesteron smanjuje smrtnost i invaliditet u osoba s traumatskom ozljedom glave u usporedbi s placebom. Nije bilo dostatnih dokaza za ostale ishode (tlak unutar lubanje, krvni tlak, tjelesna temperatura i nuspojave). Dostupni podaci ne ukazuju na razliku između učinka progesterona ili placeba na pritisak unutar lubanje, krvni tlak i tjelesnu temperaturu. U jednoj studiji je nađeno više dokaza za nuzpojave, tj. flebitis (upala vena) uz primjenu progesterona, a što je moguće zbog intravenske primjene progesterona (infuzija u venu).

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza je bila niska za smrtnost, a srednja za rizik invaliditeta. Postoje razlike između studija obzirom na različite doze progesterona i različito vrijeme procjene stanja ispitanika. Pouzdanost zaključaka je ograničena.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information