Usporedba minimalno invazivne i otvorene kirurgije za liječenje solidnih tumora u prsima ili trbuhu djece

Minimalno invazivna kirurgija noviji je način kirurškog liječenja. Provodi se tako da se naravi jedan ili više malih rezova korištenjem tanke savitljive cijevi koja ima video-kameru (laparoskop ili torakoskop) i kirurških instrumenata. Minimalno invazivna kirurgija može se koristiti u dijagnostičke svrhe (primjerice da bi se uzeo uzorak tkiva za analizu) i za uklanjanje dijela tkiva ili tumora u svrhu liječenja. Kad se radi o solidnim tumorima u prsima ili trbuhu djece, iskustvo s minimalno invazivnom kirurgijom je ograničeno.

Ovaj Cochrane sustavni pregled tražio je randomizirane ili kontrolirane kliničke studije na tu temu. Autori nisu pronašli niti jednu takvu studiju na postavljeno kliničko pitanje. Stoga trenutno nema dovoljno dokaza da bi se definitivno utvrdio terapijski učinak minimalno invazivne kirurgije na solidne tumore u prsima i trbuhu djece. Potrebna su visoko-kvalitetna randomizirana klinička istraživanja na tu temu.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information