Lijekovi biologici (biološka terapija) za liječenje umora u reumatoidnom artritisu

Dosadašnje spoznaje

Što je reumatoidni artritis (RA) i što su biologici?

Kod reumatoidnog artritisa, imunološki sustav koji obično suzbija infekcije, napada ovojnice zglobova koje postaju upaljene. Uzrokuje otekline, ukočenost i bol. Obično su prvo pogođeni mali zglobovi u rukama i nogama. Trenutačno ne postoji lijek za reumatoidni artritis te je cilj terapije olakšanje boli i ukočenosti zglobova i povećati pokretljivost. Biologici su lijekovi koji smanjuju upalu u zglobovima, ublažavaju simptome i sprječavaju oštećenje zglobova.

Umor je važan simptom u ljudi s reumatoidnim artritisom. Ne postoji suglasje o tome koji je najbolji pristup za njegovo liječenje. Veliki broj studija istražio je učinke biologika (lijekovi za prilagodbu biološkog odgovora) u liječenju umora izazvanog reumatoidnim artritisom i samog reumatoidnog artritisa. Ovaj Cochrane sustavni pregled procjenjuje učinak terapije na umor u odraslih s reumatoidnim artritisom.

Obilježja studija

Pretražena je literatura objavljena do 1. travnja 2014. i pronađene su 32 studije. 19 studija analiziralo je pet anti-TNF biologika (adalimumab, certolizumab, etanercept, golimumab i infliksimab), a 12 studija analiziralo je pet biologika drukčijeg mehanizma djelovanja (abatacept, canakinumab, rituksimab, tocilizumab i monoklonsko protutijelo na interferon gama).

Ključni rezultati

Ukupno je 9946 ispitanika primalo biologike, a 4682 primalo je standardnu terapiju. Sve studije bile su randomizirane kliničke studije s placebom (zlatni standard u kvaliteti studije), osim dvije. Uspoređeni su učinci biologika i placeba (drugog lijeka). U nekim studijama ispitanici su možda uzimali standardnu terapiju na početku ispitivanja. U tim studijama ispitivači su dodali ili biologik ili placebo u standardnu terapiju. Liječenje biologicima dovelo je do umjerenog smanjena umora prema opisima pacijenata. Na ljestvici za procjenu umora (vrijednosti 0-52) pokazano je smanjenje za 9 jedinica u ispitanika na biologicima, a za 3 jedinice u ispitanika na placebu. Nije poznat mehanizam djelovanja tih lijekova na umor (smanjenje ukupne aktivnosti bolesti, izravni učinak biologika ili nešto drugo).

Kvaliteta dokaza

Analizom uključenih studija uočeno je da postoji mogućnost pristranosti (subjektivnosti) u načinu na koji su istraživači analizirali podatke. Neke studije nisu uključile sve randomizirane ispitanike tako da je kvaliteta dokaza procijenjena kao umjerena.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Ante Begonja
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information