Kontinuirani pasivni pokreti za sprječavanje ugrušaka u venama (venske tromboembolije) nakon ugradnje potpune endoproteze koljena

Ugradnja potpune endoproteze koljena čest je oblik ortopedske operacije, koji može povećati kvalitetu života pacijentima. Nakon ugradnje potpune endoproteze koljena pacijenti su osobito skloni razvoju venske tromboembolije (VTE), koja se sastoje od duboke venske tromboze (DVT) i plućne embolije (PE), a koje nastaju zbog oštećenja tkiva, kirurškog stresa, nepomičnosti pacijenata i slabosti mišića nakon zahvata. VTE, uključujući DVT i PE, potencijalno je smrtonosna komplikacija. Rizik od DVT najveći je u prvom tjednu nakon kirurškog zahvata. U prevenciji DVT koriste se lijekovi i mehanički postupci, pri čemu se od lijekova koriste nisko-molekularni heparin, fondapainuks ili varfarin, koji smanjuju zgrušavanje krvi (koagulaciju). Ti lijekovi mogu izmijeniti profil zgrušavanja krvi te povećati rizik od krvarenja nakon ugradnje potpune endoproteze koljena, te su povezani s pojavom komplikacija kao što su infekcija i problemi sa zacjeljivanjem rane. Kada se lijekovi ne mogu koristiti, postaje presudno rano postavljanje pacijenta na noge i mehanički postupci za sprječavanje VTE. Kontinuirani pasivni pokreti (CPM) koriste vanjski motorizirani uređaj koji omogućuje pasivnu kretnju u koljenskom zglobu u okviru ograničenog opsega pokreta.

U sustavni pregled uključeno je 11 nasumičnih kontroliranih studija koji su uključivali 808 sudionika. Metodološka kvaliteta uključenih istraživanja bila je različita i kvaliteta dokaza ukupno niska jer su rezultati od interesa za ovaj sustavni pregled bili opisani u svega 1-2 studije. Osjetljive metode kao što su venografija ili ultrazvuk nisu se uvijek koristile kako bi se postavila dijagnoza DVT, a CPM je različito primjenjivana u različitim studijama, pri čemu se razlikovao opseg pokreta, trajanje terapije na dan i broj dana koliko je primjenjivan CPM nakon kirurgije. Pojavnost VT ili VTE nije bila jasno različita u skupini koja je liječena pomoću CPM u usporedbi s kontrolnom skupinom ispitanika. Ovaj sustavni pregled zaključuje da postoji dovoljno dokaza iz raspoloživih randomiziranh kontroliranih studija da bi se moglo zaključiti da li CPM smanjuje VTE nakon TKA.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveli: Ljupka Barišić i Ante Bašić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information