Fermentirano mlijeko za visoki tlak

Visoki krvni tlak je velik zdravstveni problem kao i jedan od glavnih rizika za kardiovaskularne bolesti. Fermentirano mlijeko je predloženo za snižavanje krvnog tlaka u ljudi. Ovaj Cochrane sustavni pregled je proveden kako bi se utvrdilo da li uzimanje fermentiranog mlijeka snižava krvni tlak u ljudi. U 15 studija koje su uključile 1232 ispitanika nađen je jako skroman pad sistoličkog krvnog tlaka, ali nije bilo efekta na dijastolički krvni tlak. Uključene studije su bile različite kvalitete i nalazi ne podržavaju upotrebu fermentiranog mlijeka kao antihipertenzivne terapije ili kao intervenciju koju bi trebalo uključiti u način života za snižavanje krvnog tlaka.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak.
Prevela: Ivana Novak

Tools
Information