Promjena prehrane i tjelesne aktivnosti za mršavljenje pretilih osoba

Istraživačko pitanje

Koji su učinci promjene prehrane ili povećanja razine tjelesne aktivnosti, ili obje intervencije, koje se temelje na transteorijskom modelu (TTM) stupnjeva promjene, a koji mogu dovesti do održivog (godina dana i dulje) gubitka težine u pretilih osoba?

Dosadašnje spoznaje

Općenito se može reći da programi za mršavljenje uključuju promjenu prehrane i povećanje tjelesne aktivnosti. TTM opisuje seriju različitih stupnjeva promjene kroz koje prolazi pojedinac dok mijenja svoja nezdrava ponašanja u zdrava. U ovom Cochrane sustavnom pregledu ispitana je uporaba TTM stupnjeva promjene u programima mršavljenja za pretile osobe, s naglaskom na učinak na težinu, prehrambene navike, tjelesnu aktivnost i promjene ponašanja.

Pretilost i deblijna sve češće se prepoznaju kao važan javnozdravstveni problem. Dovode do obziljnih zdravstvenih problema i povećavaju troškove zdravstvene skrbi. Indeks tjelesne mase (engl. body mass index, BMI) je mjera tjelesne masti, a definira se kao težina u kilogramima podijeljena visinom u metrima kvadratnima. BMI bi se trebao uzeti kao okvirna mjera pretilosti samo zato jer se obično koristi za čitave populacije, a ne odgovara dobro istoj razini masnoće u različitih osoba (na primjer u sportaša i tjelesno neaktivnih osoba).

Karakteristike studija

U ovaj Cochrane sustavni pregled uključene su 3 studije. U njima je sudjelovalo 2971 ispitanika, pri čemu je 1467 ispitanika razvrstano u intervencijske skupine, a 1504 u kontrolne. Studije su trajale 9, 12 i 24 mjeseca.

Ovaj prikaz literature sadrži podatke iz studija objavljenih do prosinca 2013. godine. 

Ključni rezultati

Korištenje TTM stupnjeva promjene u kombinaciji s prehranom ili tjelesnom aktivnošću, ili oboje, i druge intervencije ispitane su u uključenim studijama. Nisu pronađeni dosljedni dokazi o učinku takvih intervencija na održivi gubitak tjelesne mase (srednja razlika u korist TTM stupnjeva promjene bila je između 2,1 i 0,2 kg nakon 24 mjeseca). Međutim, uočeni su drugi pozitivni učinci, kao što su promjene u razini tjelesne aktivnosti i prehrambene navike koje uključuju dulje vježbanje, češće vježbanje, manji unos masti i povećani unos voća i povrća. Studije nisu opisale druge važne rezultate kao što su kvaliteta života povezana sa zdravljem, pobol i troškove.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta ukupnih dokaza bila je niska ili vrlo niska. Glavna ograničenja uključuju nepotpuni prikaz rezultata, metodološke nedostatke, pretjeranu uporabu samoprocjene i nedovoljnu procjenu održivosti zbog izostanka dugoročnih procjena.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information