Korištenje kisika pod visokim tlakom (u kompresijskoj komori) za liječenje osoba s teškom infekcijom mekih tkiva (nekrotizirajući fasciitis)

Teška infekcija mekih tkiva (nekrotizirajući fasciitis) je bolest koja može ugroziti život, a povezana je s produljenim boravkom u bolnici i visokim rizikom od dugoročnog gubitka tjelesnih funkcija. Rutinsko liječenje sastoji se od hitnog kirurškog uklanjanja inficiranog tkiva i primjene antibiotika. Korištenje terapije hiperbaričnim kisikom (HBOT) kao dodatne terapije uz kirurški zahvat i antibiotike predloženo je kao način da se smanji gubitak tkiva, smanji broj amputacija udova i smanji broj smrti. Cilj HBOT je povećati opskrbu tkiva kisikom. Takav pristup je možda toksičan za bakterije, možda može poboljšati učinkovitost antibiotika i možda može poboljšati cijeljenje tkiva.

Pretražena je literatura zaključno do rujna 2014. Cochrane sustavni pregled nije pronašao visoko-kvalitetna istraživanja koja bi poduprla ili pobila uporabu HBOT za liječenje osoba s nekrotizirajućim fasciitisom. Treba napomenuti da HBOT rijetko uzrokuje ozbiljne štetne učinke. Potrebna su istraživanja na ovu temu kako bi se istražila učinkovitost HBOT za nekrotizirajući fasciitis jer se ta terapija u nekim centrima primjenjuje za tu indikaciju kao rutinska praksa.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information