Postupci za smanjenje plazmatske koncentracije homocisteina u osoba s presađenim bubregom

Ljudi s visokom plazmatskom koncentracijom homocisteina imaju veću stopu srčano-žilnih bolesti nego ljudi s normalnom plazmatskom koncentracijom homocisteina. Pacijenti s presađenim bubregom imaju razmjerno više srčano-žilnih bolesti nego opća populacija. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je utvrditi djeluje li terapija za smanjenje plazmatske koncentracije homocisteina na uspješno smanjenje stope srčano-žilnih bolesti u ljudi s presađenim bubregom. Pronađen je samo jedan klinički pokus na tu temu, u koji je bilo uključeno 4.110 nasumično odabranih ispitanika s funkcionalnim presatkom podijeljeno u skupinu koja je za smanjenje plazmatske koncentracije homocisteina primala folnu kiselinu i visoku dozu multivitamina ili skupinu ili smanjenu dozu multivitamina, nakon čega su ispitanici praćeni prosječno četiri godine. Usprkos učinkovitom smanjenju plazmatske koncentracije homocisteina, nije bilo dokaza o djelotvornosti za bilo koju od niza srčano-žilnih bolesti. Isto tako, nije bilo dokaza o štetnom djelovanju.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Magareta Paljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information