Bihevioralne intervencije koje bi potakle uporabu prezervativa u žena zaraženim virusom HIV-a

Bihevioralne intervencije, odnosno intervencije usmjerene na ponašanje, koje bi potakle uporabu prezervativa i/ili promijenile seksualno rizična ponašanja vezana za HIV uključuju individualno savjetovanje, trening vještina, strategije suočavanja, vršnjačko savjetovanje, i socijalnu i edukacijsku potporu. Ovaj Cochraneov sustavni pregled randomiziranih kontrolnih pokusa procijenio je učinke bihevioralnih intervencija na poticanje uporabe prezervativa u žena zaraženih HIV-om, populaciju s većim rizikom za druge spolno prenosive bolesti. Prronašli smo pet takvih istraživanja koja pokazuju da bihevioralne intervencije koje potiču upotrebu konzistentnih prezervativa kod HIV-pozitivnih žena nisu imale značajan učinak na ishode, u usporedbi sa standardnom terapijom ili minimalnom potporom vezanom za HIV. Međutim, ti zaključci bi se trebali uzeti s oprezom jer se temelje na malom broju malih ispitivanja koja su bila usmjerena specifično na HIV-pozitivne žene. Potrebna su nova istraživanja kako bi se procijenio mogući osobni i javni zdravstveni dobitak koji bi mogao proizaći kombinacijom intervencija koje potiču sigurno seksualno ponašanje i preuzeti pristup smanjenja štete, posebno kod zemalja u razvoju gdje su stope zaraze HIV-om kod žena visoke.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo : Vladimir Ercegović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information