Usporedba mikofenolične kiseline i azatioprina kao primarnog imunosupresiva za primatelje transplantacije bubrega

Nakon transplantacije bubrega, pacijenti primaju kombinaciju imunosupresivnih lijekova kako bi se spriječilo odbacivanje transplantiranog bubrega. Ti terapijski režimi obično sadržavaju inhibitor kalcineurina (takrolimus ili ciklosporin A), kortikosteroide i antiproliferativni lijek (mikofenolična kiselina (MPA), npr. mikofenolat mofetil (MMF) ili azatioprin (AZA)). MPA se smatra jačim imunosupresivom nego AZA, ali njegova djelotvornost za preživljenje presatka i sigurnost upotrebe tijekom duljeg razdoblja nisu dovoljno poznati.

U ovom Cochrane sustavnom pregledu, uspoređena je učinkovitost i sigurnost MPA i AZA u randomiziranim kontroliranim studijama kada su davani kao dio imunosupresivnog režima odmah nakon transplantacije bubrega.

Zadnje pretraživanje literature obavljeno je 21. rujna 2015. i pronađeno je 23 studija u kojima je 3301 pacijent liječen s MPA (u svim studijama je korišten MMF) ili AZA. Metodološka kvaliteta studija bila je ograničena, npr. samo u dvije randomizirane kontrolirane studije su pacijenti i zdravstveni radnici bili zasljepljeni (što znači da nisu znali koji lijek uzimaju).

MMF je bio učinkovitiji od AZA u smanjivanju rizika od gubitka presatka (za otprilike 20%) i akutno odbacivanje (za otprilike 30%). Nije primijećena razlika u stopi smrtnosti. Štoviše, funkcija presatka se činila slična kod obje terapije.

Kada se daju lijekovi za supresiju imunološkog sustava to može dovesti do ozbiljnih nuspojava kao što su infekcije i maligne promjene. Podaci o nuspojavama bili su ograničeni zbog kratkog vremena do kontrole u studijama pošto se te nuspojave javljaju nakon nekoliko godina terapije. Nadalje, studije se nisu fokusirale na ta stanja i nisu koristile usklađene dijagnostičke kriterije. Broj infekcija citomegalovirusom nije se razlikovao između MMF i AZA, ali bio je 1,7 puta povećan rizik od puno težeg, tkivno invazivne infekcije citomegalovirusom u pacijenata liječenih MMF. Informacije o malignim promjenama objavljene su u samo pet studija tako da nije bilo moguće izvući čvrste zaključke. Probavne nuspojave (npr. mučnina i dijareja) bile su češće u terapiji s MMF, dok su supresija koštane srži (npr. smanjen broj trombocita - trombocitopenija) i povišene razine jetrenih enzima bile češće zabilježene u pacijenata koji su primali AZA.

Općenito, dokazi o ishodima učinkovitosti su visoke kvalitete i mogu se gledati kao poprilično čvrsti, ali manje su pouzdani podatci o sigurnosti terapije. Stoga bi zdravstveni radnici trebali razmotriti potencijalne koristi i štete MMF i AZA ovisno o individualnim rizicima i željama pacijenata. Liječnici trebaju prilagoditi odluku između tih lijekova kao komponenata imunosupresivnog režima za svakog pacijenta ponaosob.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information