Ublažavanje boli tijekom ambulantnog postupka histeroskopije

Istraživačko pitanje

Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda literature bio je utvrditi koji je lijek, iz skupine lijekova za smanjenje boli, učinkovit u postupku smanjenja neugodnosti izvođenja ambulantne histeroskopije.

Dosadašnje spoznaje

Histeroskopija je pretraga koja omogućuje detaljan uvid u unutrašnjost maternice i može otkriti, primjerice, uzrok abnormalnog krvarenja maternice. U histeroskopiji se kroz vrat maternice u maternicu ubrizgava tekućina ili plin, što omogućuje pregled kanala vrata maternice i šupljine maternice uređajem histeroskopom. Zahvat može biti bolan. Postoje neslaganja oko odabira najprikladnijeg lijeka za ublažavanje boli tijekom postupka histeroskopije.

Značajke studije

Uključili smo 32 randomizirane kontrolirane studije s ukupno 3304 ispitanica. Samo 19 istraživanja opisalo je podatke koje smo mogli iskoristiti za analizu.

Sva ispitivanja provedena su u kliničkim uvjetima. Dob ispitanica bila je u rasponu od 33 do 61 godine. Studije su provedene u Australiji, Belgiji, Brazilu, Kanadi, Kini, Francuskoj, Grčkoj, Indiji, Italiji, Španjolskoj, Tajvanu, UK, SAD-u. Prosječna intenzitet boli prije zahvata u svim skupinama je bila relativno mala. Analizirani su dokazi dostupni do rujna 2016.

Ključni rezultati

Istraživanje je pokazalo da nema kvalitetnih dokaza koji potvrđuju klinički značajnu razliku u sigurnosti ili učinkovitosti primjene različitih lijekova za smanjenje boli. Klinički značajna razlika u sigurnosti i učinkovitosti nije pronađena ni uspoređivanjem skupina ispitanica koje su primile različite vrste terapija protiv boli niti uspporedbom sa skupinom koja je primila placebo ili nikakvu terapiju.

Kvaliteta dokaza

U većini studija rizik od pristranosti bio je nejasan ili je zabilježen velik rizik od pristranosti u načinu provedbe istraživanja. Zbog rizika od pristranosti i nepreciznosti, dokazi su male ili veoma male kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Matea Ljubičić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information