Uloga odstranjivanja limfnih čvorova kao dio standardne kirurške intervencije u liječenju raka endometrija

Problem
Karcinom unutrašnjeg sloja maternice (karcinom endometrija) je trenutno najčešći ginekološki karcinom među ženama zapadne Europe i Sjeverne Amerike. Većina tih žena (75%) ima tumore lokacijski ograničene na tijelo maternice u trenutku dijagnoze, a tri četvrtine pacijentica će preživjeti 10 godina nakon dijagnoze. Metastaze u limfnim čvorovima mogu se pronaći kod jedne od 10 žena koje imaju karcinom lokacijski ograničen na maternicu u trenutku dijagnoze, a preporučeno im je odstranjenje svih limfnih čvorova koji se nalaze u zdjelici ili uz krvnu žilu aortu (paraaortalni limfni čvorovi), čak i kod pacijentica kod kojih se sumnja na rani stupanj tumora. Ta preporuka se temelji na nerandomiziranim studijama koje ukazuju na povećanje stope preživljenja ako se provede uklanjanje zdjeličnih i paraaortalnih limfnih čvorova. Ipak, odstranjenje zdjeličnih limfnih čvorova ne mora biti korisno, kao što i dodatno liječenje limfnih čvorova ne mora nužno biti bolji postupak, pogotovo zbog toga što njihovo kirurško odstranjivanje ima potencijalno ozbiljnih kratkoročnih i dugoročnih štetnih učinaka.

Cilj sustavnog pregleda literature
U ovom Cochraneovom sustavnom pregledu literature cilj nam je bio ocijeniti neškodljivost i učinkovitost limfadenektomije u liječenju karcinoma endometrija.

Glavni rezultati
Pronašli smo samo tri klinička pokusa koja su usporedila liječenje limfadenektomijom u odnosu na neprovođenje iste kod žena s karcinomom endometrija. Jedan od ovih pokusa nije mogao biti uključen u statističku analizu ovog sustavnog pregleda, jer nije sadržavao dovoljno informacija o ishodima za pacijentice. Kada smo zajedno analizirali rezultate preostalih dvaju pokusa, koji su obuhvatili 1945 žena, nismo našli dokaze da su žene podvrgnute limfadenektomiji imale manju smrtnost ili da se smanjila učestalost ponovnog javljanja (recidiva) tumora. Nadalje, ozbiljni nepovoljni događaji kao posljedica limfadenektomije prevladali su u odnosu na one zabilježene kod pacijentica bez izvršene limfadenektomije.

Kvaliteta dokaza
Ukupna kvaliteta dokaza u prilog limfadenektomiji u odnosu na standardni kirurški zahvat bila je umjerena po pitanju ishoda preživljenja i nepovoljnih događaja (osim dokaza prisutnosti ili odsutnosti limfedema ili limfocista, koji su bili visoke kvalitete). Kvaliteta dokaza za kvalitetu života bila je vrlo niska, jer ovaj ishod nije bio zabilježen.

Zaključak
Nesigurnost oko toga je li bolje izvršiti limfadenektomiju ili ne u svrhu liječenja karcinoma endometrija u ranom stadiju vjerojatno odražava činjenicu da dokazi ne pokazuju smanjenje stope smrtnosti ili recidiva bolesti nakon limfadenektomije, nego da dokaza nedostaje. Nadalje, pacijentice podvrgnute limfadenektomiji imale su veću incidenciju ozbiljnijih nepovoljnih događaja u odnosu na pacijentice koje nisu bile podvrgnute limfadenektomiji.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Dorotea Vodeničar
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information