Doppler ultrazvuk krvnih žila djeteta u trudnoći visokog rizika

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

U zemljama visokih prihoda većina djece primjereno raste u maternici. Međutim, ponekad majke imaju zdravstvene probleme kao što su dijabetes, visoki arterijski krvni tlak, probleme sa srcom ili bubrezima, koji utječu na rast djeteta. Također ponekad djeca ne rastu dovoljno dobro u maternici, a da razlog nije moguće utvrditi. Takva djeca, koja nedovoljno rastu, mogu imati povećan rizik od komplikacija, koje mogu dovesti do povećane stope bolesti i smrti. Doppler ultrazvuk bilježi promjene u obrascu protoka krvi kroz cirkulaciju djeteta. Moguće je da se problemi u djeteta mogu prepoznati korištenjem te pretrage. U tom slučaju bi postupci kao što je rani porođaj mogli možda spriječiti bolest i smrt djeteta.  Međutim, također je moguće da uporaba Doppler ultrazvuka može povećati uporabu carskih rezova.

U ovom Cochrane sustavnom pregledu pronađeno je 18 studija na tu temu koje su uključile nešto više od 10.000 žena. Te studije usporedile su žene kod kojih je korišten Doppler ultrazvuk za procjenu krvnih žila djeteta u maternici sa ženama kod kojih nije korišten Doppler ili je korištena kardiotokografija (CTG, elektroničko praćenje rada srca fetusa). Utvrđeno je da korištenje Doppler ultrazvuka u trudnoćama visokog rizika smanjuje broj djece koja su umrla, smanjuje broj carskih rezova i operativnih porođaja. Međutim, kvaliteta studija nije bila visoka tako da i dalje ostaju određene nejasnoće po pitanju pouzdanosti dokaza. Bilo bi dobro kad bi se provele nove studije na tu temu, koje će biti visoke kvalitete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr