Adhezivno ili neadhezivno cementirani amalgamski ispuni u liječenju zubnog karijesa

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu ispitano je da li dodavanje adheziva dizajniranog za vezanje amalgamskih ispuna za zube čini ispune boljim i dugotrajnijim od ispuna bez adheziva ?

Dosadašnje spoznaje

Zubni karijes je učestali problem koji zahvaća djecu i odrasle. Šupljine (kaviteti) u zubu nastaju djelovanjem kiselina koje stvaraju bakterije koje se nalaze u zubnom plaku ili biofilmu.

Postoji više tehnika i raznovrsni materijali koji se koriste za popravljanje (restauraciju) i ispunjavanje zuba koji su oštećeni karijesom. Jedan od materijala za ispune koji se najčešće koriste i koji je relativno jeftinih je dentalni amalgam (mješavina žive i čestica metalnih legura). U ovom Cochrane sustavnom pregledu su autori nastojali procijeniti dodatnu korist u uporabi adheziva za povezivanje amalgama sa zubnim strukturama kako bi vidjeli da li adhezivno cementirani ispuni traju dulje i imaju li bolja svojstva.

Obilježja studija

Dokazi u ovom pregledu, kojeg su proveli autori iz Cochrane skupine za oralno zdravlje odnose se na studije objavljene do 21. siječnja 2016. Uključeno je jedno istraživanje u kojem je sudjelovao 31 ispitanik (21 muškarac, 10 žena), a koji su dobili 113 ispuna. Istraživanje je provedeno u Velikoj Britaniji u klinici sveučilišne stomatološke klinike. Odabrani su oni ispitanici koji su bili prikladni za rutinsko stomatološko liječenje. Usporedba je napravljena između suprotnih strana čeljusti iste osobe, kod koje je na jednoj strani korištena adhezivna tehnika, a na drugoj nije. Nakon dvije godine nije pronađena razlika.

Ključni rezultati

Samo jedno istraživanje, koje je dalo ograničene informacije, pokazalo je da za ispune srednje veličine nije bilo razlike u osjetljivosti između cementiranih i necementiranih ispuna nakon njihovog postavljanja te da adhezivno cementiranje amalgama nije imalo učinak na dugotrajnost ispuna u razdoblju od dvije godine. S obzirom na nedostatak dokaza o dodatnoj koristi adhezivnog cementiranja amalgama u usporedbi s necementiranim amalgamom, važno je da kliničari imaju u vidu dodatne troškove koji mogu nastati.

Postoji cijeli niz različitih adheziva koji su razvijeni kroz niz godina, i koji su dostupni stomatolozima za korištenje. Stoga je vrlo razočaravajuće da postoji takav nedostatak odgovarajućih ispitivanja njihove učinkovitosti.

Kvaliteta dokaza

Pronađeno je samo jedno kliničko istraživanje na tu temu, koje je dalo nedovoljno dokaza da adhezivno cementirani amalgam ima bolje učinke od necementiranog amalgama u razdoblju praćenja od dvije godine.

Kvaliteta dokaza bila je loša. Također, istraživanje je provedeno u sveučilišnoj stomatološkoj klinici što znači da sudionici nisu dobar prikaz opće populacije te da terapije nisu tipične za uobičajene stomatološke ordinacije, tako da se rezultati ne mogu generalizirati.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Alem Fazlić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information