Davanje nadomjestaka vitamina D za prevenciju smrtnosti kod odraslih

Istraživačko pitanje

Procijeniti korisne i štetne učinke vitamina D za prevenciju smrtnosti u zdravih odraslih osoba te odraslih osoba u stabilnoj fazi bolesti.

Dosadašnje spoznaje

Brojne opservacijske studije ukazuju da optimalni status vitamina D može biti povezan s rjeđom pojavom raka i srčano-žilnih bolesti (kao što su srčani ili moždani udar). Vitamin D se sintetizira u koži kao vitamin D3 (kolekalciferol) ili se unosi putem hrane ili nadomjestaka kao vitamin D3 ili vitamin D2 (ergokalciferol). Ovaj Cochrane sustavni pregled prvi put je objavljen 2011., pri čemu je analizirao učinak različitih oblika vitamina D na smrtnost, i pokazao da vitamin D3 (kolekalciferol) smanjuje smrtnost. Ovaj sustavni pregled je sada obnovljen, a sva uključena istraživanja ponovno procijenjena u skladu s poboljšanom Cochrane metodologijom, razvijenom kako bi se povećala valjanost zaključaka.

Značajke istraživanja

U 56 istraživanja koja su korištena kao izvor podataka za analizu, ukupno 95.286 sudionika je nasumično raspoređeno u skupinu koja je dobivala vitamin D i skupinu koja nije dobivala terapiju ili je dobivala placebo. Više od polovice istraživanja imalo je nizak rizik od pristranosti. Sva istraživanja su provedena u zemljama s visokim dohotkom. Sudionici su bili u dobi od 18 do 107 godina. Prosječan udio žena je bio 77%. Vitamin D je u prosjeku primjenjivan 4,4 godine.

Ovaj laički sažetak je obnovljen u veljači 2012.

Ključni rezultati

Pregled pokazuje da vitamin D3 može smanjiti smrtnost. Pokazalo se da je potrebno liječiti približno 150 ispitanika, više od 5 godina, kako bi se spasio jedan ljudski život. Sličan učinak vitamina D3 uočen je u studijama koje su uključivale samo žene u usporedbi s onima koje su uključivale i žene i muškarce. Čini se da vitamin D3 također smanjuje smrtnost od raka, za 4 osobe na svakih 1000 liječenih u trajanju od 5 do 7 godina. Opaženi su također i neželjeni učinci vitamina D kao što je nastanak bubrežnih kamenaca (kod kombinacije vitamina D3 s kalcijem) kao i povišeni nivo kalcija u krvi (opažen i za alfakalcidol i kalcitriol). Zaključno, pronađeni su neki dokazi da vitamin D3 smanjuje smrtnost kod starijih ljudi koji nisu ovisni o tuđoj pomoći ili žive u ustanovi za skrb.

Kvaliteta dokaza

Velik broj ispitanika je napustio istraživanje prije njegovog završetka, a ovo izaziva zabrinutost u pogledu valjanosti rezultata. Potrebno je više randomiziranih kliničkih pokusa o učinku vitamina D 3 na smrtnost u mladih, zdravih osoba, kao i u odraslih u stambenim zajednicama i institucijama za skrb, kod kojih ne postoji očiti nedostatak vitamina D.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Viljemka Bučević Popović
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information