Kirurški zahvati za liječenje prijeloma ili loše sraslih prijeloma ključne kosti

Dosadašnje spoznaje i ciljevi

Prijelom srednje trećine ključne kosti je česta ozljeda i čini oko 4% svih prijeloma kostiju. Iako se većina akutnih prijeloma može liječiti neoperativno, npr. gipsanjem, postoje i tipovi prijeloma koji se moraju operirati. Loše srastanje ključne kosti obično se operira kad osoba ima poteškoće i bol pri pomicanju ramena.

Ovaj Cochrane sustavni pregled imao je cilj ispitati učinke, prvenstveno one koje se odnose na bol i dugoročnu funkciju, različitih kirurških metoda liječenja prijeloma i lošeg srastanja prijeloma ključne kosti.

Rezultati pretraživanja

Autori su pretražili znanstvenu literaturu objavljenu do 27. lipnja 2014. i pronašli 7 relevantnih istraživanja u kojima je sudjelovalo ukupno 398 sudionika. Sedam malih istraživanja imalo je metodološka ograničenja koja su možda utjecala na ispravnost njihovih rezultata. Tipovi kirurških učvršćivanja koji su analizirani bile su kompresijske metalne pločice, slabo kontaktne kompresijske metalne pločice i čavli koji se stavljaju u koštanu srž (intramedularni). Metalne pločice su pričvršćene za ključnu kost i primijenjen je tlak između slomljenih krajeva; nisko-kontaktne dinamičke kompresijske pločice su slične, ali su napravljene tako da imaju manje kontakta s ozlijeđenom kosti. Neke kompresijske metalne pločice mogu se napraviti po mjeri pacijenta, prema trodimenzionalnom obliku kosti. Za razliku od kompresijske metalne pločice koja je učvršćena za vanjsku površinu ključne kosti, intramedularni čavao se umetne u unutarnju šupljinu kosti da bolje obuhvati i stabilizira prijelom.

Ključni rezultati

Četiri istraživanja slabe kvalitete su usporedila intramedularno učvršćenje s fiksacijom pločicom u 160 ljudi s akutnim prijelomom ključne kosti. Zbirni rezultati iz 3 istraživanja nisu pokazali klinički značajnu razliku između ta dva tipa operacije u funkciji nadlaktice dugoročno kroz 6 ili više mjeseci. Istraživanja su našla vrlo male razlike između unutarsržne fiksacije i fiksacije pločicom u pokazateljima intenziteta boli, neuspjehu kirurškog zahvata koji zahtjeva ponovno operativno liječenje ili vremenu cijeljenja prijeloma (3 studije). Zbirni podatci iz sve 4 studije pokazuju da manje osoba ima štetne učinke kao što su infekcija ili izbočenja ili neudobnost postavljenih pločica/čavala nakon unutarsržne fiksacije, ali se ni suprotan rezultat (da manje nuspojava imaju osobe nakon postavljanja pločice) ne može isključiti zbog ograničenja u prikazanim podatcima..

Jedno loše istraživanje, koje je uključilo 36 ispitanika, usporedilo je 2 tipa pločica za liječenje lošeg srastanja prijeloma srednje trećine ključne kosti. Istraživanje je pokazalo da su pacijenti liječeni nisko-kontaktnim kompresijskim pločicama opisali bolju funkciju nadlaktice kroz godinu dana nakon operacije i ranije su se vratili na posao u odnosu na ljude liječene standardnim kompresijskim metalnim pločicama. Drugo istraživanje, koje je isto bilo loše kvalitete, zaključilo je da postoje prednosti učvršćivanja unutarsržnim čavlima u usporedbi s učvršćivanjem pločicom u 69 osoba s jednom ili drugom vrstom prijeloma. Treće istraživanje je uključilo 133 sudionika i dobro je provedeno, ali nije uključilo dovoljan broj sudionika da bi se iz njega mogli izvesti dosljedni zaključci. Usporedilo je dvije različite tehnike za postavljanje pločica za učvršćivanje izmještenih koštanih ulomaka nakon prijeloma ključne kosti. Rezultati istraživanja pokazuju da je tehnika trodimenzionalnog prilagođavanja pločice prije postavljanja na ključnu kost dala bolje rezultate negoli postavljanje pločice uzduž gornje površine ključne kosti.

Zaključci i kvaliteta dokaza

Autori su procijenili da su dokazi iz sva 4 istraživanja bili loše ili jako loše kvalitete, jer su istraživanja imala rizik od pristranosti zbog manjkavih metoda i premale količine podataka. To znači da nismo sigurni da su rezultati dali točan prikaz kliničkih razlika između kirurških metoda. Stoga je zaključeno da su dokazi o učinkovitosti različitih metoda kirurških intervencija za liječenje prijeloma i lošeg srastanja prijeloma ključne kosti vrlo ograničeni i da su opravdana dodatna istraživanja u tom području.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Nela Židić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information