Kirurška naspram endoskopskih terapija za rani rak jednjaka kod Barrettovog jednjaka

Ovaj Cochrane pregled je pokazao da u tom značajnom području medicine nema randomiziranih kontroliranih istraživanja za usporedbu različitih mogućnosti liječenja, stoga je potrebno hitno provesti istraživanja. Trenutna primjena endoskopskih terapija u skrbi bolesnika s ranim rakom ili displazijom visokog stupnja kod Barrettovog jednjaka treba biti prema preporuci multidisciplinarnog tima uključenog u individualnu skrb. Prije donošenja bilo kakvih zaključaka potrebno je provesti primjerena randomizirana kontrolirana istraživanja koja uspoređuju kirurški zahvat s endoskopskim terapijama.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Katarina Vučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information