Rutinska uporaba kisika za osobe koje su doživjele srčani udar

Dosadašnje spoznaje

Brojni ljudi koji dobiju srčani udar rutinski dobijaju kisik.

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi iz randomiziranih kontroliranih pokusa u kojima je ispitano kako davanje kisika utječe na zdravlje pacijenata u usporedbi s disanjem normalnog zraka. Autori sustavnog pregleda su prvenstveno istražili ima li razlike u broju umrlih, ali su isto tako ispitali da li primjena kisika smanjuje bol ili druge nepovoljne ishode.

Ključni rezultati

Pronađeno je 5 randomiziranih kontroliranih pokusa u kojima je provedena usporedba osoba kod kojih se sumnjalo na srčani udar ili su imale dokazani srčani udar i koje su primale kisik sa sličnom skupinom ispitanika koji su disali obični zrak. Dokazi se odnose na istraživanja provedena do lipnja 2016. U tim istraživanjima sudjelovalo je ukupno 1173 ispitanika. Od toga su 32 ispitanika umrla. Sličan broj smrti zabilježen je u obje skupine, što ukazuje da davanje kisika niti pomaže niti šteti, ali ta istraživanja nisu bila dovoljno velika (nisu uključila dovoljan broj ispitanika) da bismo mogli biti sigurni u te rezultate. Štoviše, moguće je da veći dio srčanog mišića može biti oštećen u osoba koje su primale kisik u odnosu na one koje su disale normalni zrak.

Zaključak

Budući nema dokaza o tome je li davanje kisika korisno osobama s potencijalnim ili dokazanim srčanim udarom, važno je što prije ispitati djelovanje kisika u tih ispitanika u novim velikim kliničkim pokusima kako bismo mogli biti sigurni da ta česta terapija čini više dobra nego štete.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information