Učinci prehrane, tjelovježbe ili kombinacije prehrane i tjelovježbe za sprječavanje prekomjernog debljanja u trudnoći

Problem

Veliki udio žena tijekom trudnoće na težini dobije više nego što je preporučeno. Prekomjerno debljanje u trudnoći povezano je s komplikacijama kao što su dijabetes, visoki krvni tlak, carski rez i velika novorođenčad. Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je odrediti mogu li određena prehrana, vježbanje, ili oboje, spriječiti prekomjerno debljanje u trudnoći te jesu li te intervencije sigurne.

Kako su autori proveli sustavni pregled

Ovo je ažurirani sustavni pregled originalno objavljen 2012. te uključuje dokaze dostupne do studenog 2014. godine. Randomizirani kontrolirani pokusi su uključeni samo u ažurirani sustavni pregled. Istraživanja su razvrstana prema vrstama intervencija i prema vrstama sudionika odnosno na žene normalne težine (skupina niskog rizika), sve trudne žene (skupina miješanog rizika) te preteške ili pretile žene i žene s dijabetesom ili s rizikom od gestacijskog dijabetesa (skupina visokog rizika).

Rezultati

Autori su uključili 65 randomiziranih kontroliranih pokusa, od kojih je 49 s 11.444 uključene žene doprinijelo podatcima. Dvadeset istraživanja imalo je od umjeren do visok rizik sustavne pogreške. Testirani tipovi prehrane su bili prehrana s niskim unosom šećera (nisko glikemijsko opterećenje), prehrana za dijabetičare, niskokalorične ili nemasne dijete, sa ili bez dnevnika prehrane i redovitog vaganja. Intervencije vježbanja bile su najčešće tjelovježbe umjerenog intenziteta koje uključuju su redovito šetanje, ples ili sate aerobika. Intervencija u kontrolnoj skupini je uglavnom bila standardna njega. Ukupno gledajući, intervencije za kontroliranje težine su smanjile broj žena koje su prekomjerno dobivale na težini za jednu petinu (20%; rasponu od 13% do 27%) kroz trudnoću. Radi se o dokazima visoke kvalitete.

Sveukupno, nisu utvrđene jasne koristi različitih tipova prehrane i tjelovježbe na druge ishode koji uključuju preeklampsiju, carski rez, prijevremeni porod i novorođenčad težu od 4 kg (makrosomija), iako se ne može isključiti mali učinak na carski rez (5% smanjenja) i makrosomiju (7% smanjenja), osobito za žene koje su primale savjete o kombinaciji prehrane i tjelovježbe. Nadgledane intervencije tjelovježbe su imale tendenciju ka smanjenju makrosomije. Trudnička hipertenzija (visok krvni tlak) bila je također smanjena uz pomoć intervencija. Nisu pronađene jasne razlike među istraživačkim skupinama vezane za dojenačke komplikacije osim da su djeca majki iz intervencijske skupine visoko rizičnih žena bila manje podložna poteškoćama s disanjem (sindrom respiratornog distresa) nego djeca majki iz kontrolne skupine. Ovi dokazi su uglavnom umjerene kvalitete.

Istraživanja su se razlikovala prema vrstama intervencija, vrstama sudionika (na primjer obzirom na indeks tjelesne mase (BMI), broj prethodnih trudnoća i godina), primjeni intervencije (je li intervencija bila uključena u prijeporodnu skrb ili je zasebno prepisao nutricionist), vremenu mjerenja, vremenu početka intervencije (prvi, drugi ili treći trimestar), intenzitetu intervencije te načinu praćenja i nadgledanja. Većina uključenih istraživanja bila je provedena u razvijenim zemljama i nije jasno jesu li ti rezultati široko primjenjivi na žene koje žive u sredinama s nižim prihodima.

Zaključci

Autori su našli visokokvalitetne dokaze da dijeta, tjelovježba, ili oboje, pomažu u smanjenju prekomjernog debljanja u trudnoći. One također mogu smanjiti stopu poroda carskim rezom, osobito kombinacijom prehrane i tjelovježbe, te majčinsku hipertenziju. Uz to mogu biti smanjeni nepovoljni ishodi za novorođenčad težu 4 kg i za novorođenčad s dišnim poteškoćama, osobito u preteških i pretilih žena. Vježbe umjerenog intenziteta čine se kao važan dio strategije kontrole težine u trudnoći, no potrebno je više istraživanja o nuspojavama kako bi se ponudile sigurne smjernice.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Josipa Kozina
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information