Motivacijski razgovori za sprječavanje zlouporabe alkohola u mladih osoba

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirani su dokazi o učinku motivacijskih razgovora (vrsta savjetovanja) čiji je cilj potaknuti promjenu ponašanja u mladih ljudi po pitanju sprječavanja zlouporabe alkohola.

Dosadašnje spoznaje

Zlouporaba alkohola (alkoholizam) uzrokuje oko 3,3 milijuna smrtnih slučajeva svake godine u svijetu. Oko 9% smrti koje se događaju kod osoba u dobi od 15 do 29 godina se pripisuju alkoholu, uglavnom kao rezultat automobilskih nesreća, ubojstava, samoubojstava i utapanja.

Cilj ovog istraživanja bio je ispitati imaju li motivacijski razgovori učinka na prevenciju zlouporabe alkohola i problema u mladih odraslih osoba dobi do 25 godina. Ako će osobe uključene u rješavanje problema zlouporabe alkohola kod mladih osoba koristiti motivacijske razgovore u praksi, trebaju nam jasni dokazi da je takva vrsta prakse djelotvorna.

Datum pretraživanja literature:U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi iz literature dostupni do prosinca 2015.

Obilježja studija

Pronašli smo ukupno 84 randomiziranih kontroliranih studija (studija gdje su sudionici bili nasumce podijeljeni u jednu od dvije ili više terapjia ili kontrolnih skupina) u kojima su istraženi učinci motivacijskog razgovora s nikakvom intervencijom ili s nekim drugačijim pristupom. Među njima je 70 istraživanja bilo usmjereno na pojedinace ili okolinu s većim rizikom. Ovaj pregled literature bio je uglavnom usmjeren na istraživanja koja su pratila ispitanike 4 ili više mjeseci, a tipično vrijeme praćenja ispitanika je bilo 12 mjeseci. Također smo ocjenjivali kvalitetu ustroja istraživanja i njihovu primjenjivost, budući su te studije sadržavale umjerenu do nisku kvalitetu dokaza.

U 66 istraživanja motivacijski razgovor se sastojao od jedne, pojedinačne terapije. U 12 istraživanja su mladi ljudi sudjelovali u više pojedinačnih terapija ili kombinaciji individualnih i grupnih terapija. Šest istraživanja je kispitalo samo grupne motivacijske razgovore. Dužina terapija motivacijskih razgovora se razlikovala među istraživanjima, ali u 57 istraživanja je trajala jedan sat ili manje. Najkraća intervencija motivacijskim razgovorom je trajala 10 do 15 minuta, a najduža je imala pet terapija u razdoblju od 19 sati.

Istraživanja s provedena na različitim mjestima: 58 od 84 studija je provedeno u koledžima (uglavnom sveučilišna razina obrazovanja, ali također i četiri strukovna). Preostale studije su proveden u zdravstvenim ustanovama, centru za mlade, lokalnim tvrtkama, centrima gdje se provodi edukacija vezana uz posao, prilikom regrutiranja u vojsci, britanskim agencijama za lijekove i zatvorima za mlade.

Ukupan broj uključenih mladih odraslih osoba je bio 22.872. Prosječno su bili u dobi od 15 do 24 godina. Udio muškaraca u istraživanjima koja su uključila i muškarce i žene bio je od 22% do 90%. Rasa mladih odraslih osoba je obično bila različita, ali 52 od 67 studije koje su opisale podatke o nacionalnosti ispitanika, uključeni su uglavnom bili bijelci.

Ključni rezultati

U četiri ili više mjeseci praćenja, pronašli smo samo male ili granične učinke koji pokazuju da motivacijski razgovori smanjuju količinu konzumiranog alkohola, učestalost konzumiranja alkohola, problema sa alkoholom i maksimum koncentracije alkohola u krvi (engl. peak blood alcohol concentration, BAC). Nismo našli nikakve učinke na opijanje, prosječan BAC, vožnju pod utjecajem alkohola ili druga rizična ponašanja vezana uz alkohol. Nismo pronašli nikakvu povezanost između duljine motivacijskog razgovora i njegove učinkovitosti. Također nije utvrđena ni jasna razlika u pojedinim podskupinama kada smo ispitivali vrstu kontrolne skupine, (procjena samo kontrole ili neke druge intervencije, gdje je istraživanje provedeno (koledž/sveučilište ili druga okruženja), ili status rizika (studenti većeg ili manjeg rizika).

Nijedna od studija nije opisala štetne učinke povezane s motivacijskim razgovorima.

Premda smo pronašli neke značajne učinke za motivacijske razgovore, naše tumačenje tih rezultata jest da je veličina učinaka bila skromna i stoga nije vjerojatno da ima nekakvu prednost u praksi.

Kvaliteta dokaza

Zaključno, samo dokazi slabe ili umjerene kvalitete pronađeni su za učinke opisane u ovom pregledu literature. Većina studija nije primjereno opisala kako su mlade odrasle osobe bile raspodijeljene u ispitivane grupe ili kako su prikrile razvrstavanje skupina za sudionike i osoblje. Odustajanje od sudjelovanja u istraživanjima također je bio problem u mnogim studijama. Ti problemi s kvalitetom uključenih istraživanja mogu dovesti do pretjeranih procjena o učinku motivacijskih razgovora. Stoga se ne može isključiti mogućnost da su svi blagi učinci primijećeni u ovom pregledu prenaglašeni.

Američki Nacionalni institut za zdravlje je osigurao sredstva za polovicu (42/84) istraživanja uključenih u ovaj pregled. Dvadeset i devet studija nije navelo informacije o financiranju, a samo osam istraživanja je jasno navelo izjavu o potencijalnom sukobu interesa.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana Sruk
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information