Usporedba laparoskopske operacije i konvencionalnog kirurškog zahvata u liječenju Crohnove bolesti tankog crijeva.

Ovaj Cochrane sustavni pregled pokazuje da laparoskopski zahvat za liječenje Crohnove bolesti tankog crijeva može biti jednako siguran kao i konvencionalni kirurški zahvat. Nema značajne razlike u perioperativnim ishodima i dugoročnim stopama ponovnog javljanja (recidiva) bolesti. Međutim, za sada postoje samo dva randomizirana kontrolirana istraživanja (koja uključuju 120 bolesnika) te se stoga ne mogu donijeti pouzdani zaključci o koristima laparoskopske operacije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Katarina Vučić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information