Korištenje agonista hormona oslobađanja gonadotropina (GnRHa) kao pojačanja djelovanja gonadotropina u provedbi potpomognute oplodnje

Istraživačko pitanje

Znanstvenici Cochrane kolaboracije pregledali su dokaze o najučinkovitijem načinu korištenja agonista hormona oslobađanja gonadotropina (GnRHa) kao dijela kontrolirane stimulacije jajnika u žena koje se podvrgavaju potpomognutoj oplodnji.

Dosadašnje spoznaje

Agonisti hormona oslobađanja gonadotropina (GnRHa) su dani zajedno s hormonalnim injekcijama koje stimuliraju jajnike da bi se spriječilo spontano oslobađanje jajne stanice prije planiranog kirurškog odstranjenja. Agonisti hormona oslobađanja gonadotropina (GnRHa) dokazano povisuju stopu začeća, međutim, u literaturi su opisani različiti protokoli primjene. Ovaj sustavni pregled je proveden da bi se utvrdilo koji je protokol najučinkovitiji.

Obilježja studija

Autori su pronašli 37 randomiziranih kontroliranih pokusa, provedenih na 3872 žene, koji su uspoređivali primjenu agonista hormona oslobađanja gonadotropina prema različitim protokolima. Dugi protokol razumijeva davanje agonista GnRH-a najmanje 14 dana prije početka stimulacije jajnika, dok se kratki provodi na početku stimulacije. Dokazi se odnose na studije objavljene do travnja 2015.

Ključni rezultati

Usporedbom dugih GnRHa protokola s kratkim nije dobiven uvjerljiv dokaz o razlici stope poroda i stope trenutnih trudnoća. Međutim, postoje dokazi umjerene kvalitete o višim kliničkim stopama trudnoće u žena koje su podvrgnute duljem protokolu. Naša saznanja pokazuju da u populaciji žena u kojoj 14% žena postigne pozitivan ishod u tretmanu koristeći kratki protokol, isto će postići i 13-23% posto žena koje dobivaju dugi protokol.

Ni jedna druga analiza nije dokazala razliku u ishodima poroda i trudnoća između dugoga i kratkoga protokola. Nema dovoljno dokaza o štetnim učincima protokola. Potrebna su daljnja istraživanja koja bi utvrdila koji je od dugih protokola najisplativiji i najprihvatljiviji za žene.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza varira od umjerene prema lošoj. Glavna ograničenja studija su neopisivanje podataka o porodima ili trenutnim trudnoćama, nedovoljno opisivanje metoda studija, te neprecizni rezultati koji su posljedica manjkavih podataka. Samo je 10 od 37 uključenih studija provedeno u zadnjih 10 godina.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Veronika Pupić-Vurilj
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information