Ima li glazba povoljne učinke kod mehanički ventiliranih pacijenata?

Istraživačko pitanje

Pregledani su dokazi o učinku glazbene intervencije nasuprot standardnoj njezi za tjeskobu i druge ishode kod mehanički ventiliranih pacijenata.

Dosadašnje spoznaje

Mehanička ventilacija često uzrokuje veliki nemir i tjeskobu u pacijenata što vodi većem riziku od komplikacija. Nuspojave otklanjanja boli i umirenja mogu dovesti do produljene mehaničke ventilacije i, naposljetku, do duže hospitalizacije i većih troškova. Iz tog razloga, trebalo bi uzeti u obzir ne-farmakološke intervencije za rješavanje stresa i tjeskobe. Nekoliko studija je ispitalo utjecaj glazbenih intervencija na anksioznost i fiziološke odgovore u mehanički ventiliranih bolesnika. Uobičajeno se pod terminom glazbene intervencije misli na "glazbu kao lijek" kada medicinsko osoblje ponudi pacijentu pasivno slušanje prethodno snimljene glazbe. Nasuprot tome, terapija glazbom podrazumijeva provedbu glazbene intervencije od strane glazbenog terapeuta, postojanje terapijskog procesa te korištenje individualno prilagođenih muzičkih iskustava. Sustavni pregled literature iz tog područja je bio potreban kako bi se procijenila uspješnost i terapije glazbom i intervencijom glazbe kao lijeka.

Datum pretraživanja literature

Obuhvaćena su sva istraživanja dostupna do ožujka 2014.

Obilježja studija

Uključeno je 14 kontroliranih studija koje su zajedno uključivale 805 životno ugroženih bolesnika na mehaničkoj ventilaciji. Svi sudionici su bili svjesni. Malo više pacijenata (85%) je bilo muškoga spola i njihova prosječna dob je bila 58 godina.

Većina studija je proučavala utjecaj slušanja prethodno snimljene glazbe na pacijente. Većina studija je nudila pacijentima slušanje glazbe u trajanju od 20 do 30 minuta.

Ključni rezultati

Pronađeni dokazi podupiru tvrdnju prema kojoj slušanje glazbe može imati veliki učinak na smanjivanje osjećaja tjeskobe u mehanički ventiliranih bolesnika. Nadalje, rezultati sugeriraju da slušanje glazbe dosljedno smanjuje frekvenciju disanja i sistolički krvni tlak, što odgovara stanju opuštenosti. Nisu nađeni dokazi o učincima na dijastolički krvni tlak, srednji arterijski tlak ili razinu zasićenosti kisikom. Nađeni su nedosljedni dokazi o učincima na srčani ritam i razine hormona. Jedna velika studija je opisala veće smanjenje u uzimanju sedativa i lijekova protiv bolova u grupi koja je slušala glazbu u usporedbi s kontrolnom grupom. Još dvije studije su opisale sličan trend.

Slušanje glazbe nije rezultiralo nikakvim štetnim posljedicama.

Kvaliteta dokaza

Većina studija je imala nekakve metodološke slabosti. Iz tog razloga, ovim se rezultatima treba pristupati s oprezom. Ipak, rezultati su dosljedni zaključcima koji su predstavljeni u tri Cochrane sustavna pregleda koja su također istraživala utjecaj glazbene intervencije u smanjenju osjećaja tjeskobe u bolesnika. Naposljetku se došlo do zaključka da je glazbena intervencija održiva mogućnost za rješavanje tjeskobe kod mehanički ventiliranih bolesnika.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Ivana Novak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information