Ispitivanje učinkovitosti kraćeg liječenja sustavnom primjenom steroida u odnosu na dugotrajno liječenje kod pogoršanja kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB)

Ovaj prijevod sadrži stare dokaze iz literature. Kliknite ovdje da biste vidjeli najnoviju inačicu ovog sustavnog pregleda na engleskom jeziku.

Važnost istraživanja

Kronična opstuktivna plućna bolest (KOPB) uključuje emfizem i kronični bronhitis. To je dugotrajna plućna bolest koja je često povezana s pušenjem. U bolesnika s KOPB dolazi do povremenog pogoršanja bolesti, najčešće uslijed infekcije, s pogoršanjem simptoma kao što su nedostatak zraka, kašalj i iskašljavanje te je potrebno bolničko liječenje.

Sustavna primjena kortikosteroida (ne inhalacijskih), kao što su prednizolon, prednizon i kortizon, najčešće se koristi kod ovakvog pogoršanja (egzacerbacije). Cilj ovog Cochrane sustavnog pregleda bio je ustanoviti je li učinkovitost kratkotrajnog liječenja (sedam dana ili manje) podjednaka kao i dugotrajno liječenje (dulje od sedam dana), te ustanoviti pojavnost nuspojava.

Kako su autori istraživanja odgovorili na postavljeno pitanje

Učinjeno je pretraživanje kliničkih ispitivanja u kojiima je uspoređeno davanje kortikosteroida oralno (na usta) ili injekcijama u trajanju od sedam dana ili kraće u odnosu na liječenje koje je trajalo dulje od sedam dana u bolesnika s pogoršanjem KOPB.

Rezultati istraživanja

Pronađeno je osam kliničkih istraživanja s ukupno 582 bolesnika s KOPB u kojih je došlo do pogoršanja te su smješteni u bolnicu (hospitalizirani). U ovim istraživanjima je učinjena usporedba liječenja kortikosteroidima (oralni pripravci i u obliku injekcija) u trajanju od sedam dana ili kraće s liječenjem u trajanju duljem od sedam dana. Većina bolesnika je bila u šezdesetim godinama i imali su teške ili izrazito teške simptome KOPB, te je bilo više muškaraca nego žena. Zadnje pretraživanje literature za ovaj sustavni pregled napravljeno je ulipnju 2014. godine.

Nije nađena razlika između kraćeg i duljeg liječenja. Bolesnici koji su liječeni sedam dana ili kraće nisu imali lošiji ishod ili dulje razdoblje do sljedećeg pogoršanja; a broj bolesnika s učinkovitim liječenjem je bio od 51 manje do 34 više na 1000 liječenih. Trajanje hospitalizacije i testovi plućen funkcije (testovi izdisaja) se na kraju liječenja nisu razlikovali. Nije bilo razlike u nuspojavama ili smrtnim ishodima između trajanja liječenja. Podaci o kvaliteti života, a što je važan ishod u bolesnika s KOPB, su granični budući da su istraživani samo u jednoj studiji.

Osam istraživanja uključenih u ovaj sustavni pregled su općenito bila dobro osmišljena, a kvaliteta dokaza je bila umjerena zbog nepreciznosti rezultata, te su potrebna dodatna istraživanja koja će uključiti bolesnike s blažim oblicima KOPB.

Bilješke prijevoda: 

Cochrane Hrvatska
Prevela: Vesna Kušec
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr