Ortoze za liječenje idiopatske skolioze u adolescenata

Istraživačko pitanje

U ovom Cochrane sustavnom pregledu analizirani su dokazi iz literature o učinku učvršćivanja kralježnice ortozom na plućne poremećaje (plućne bolesti), invalidnost, bolove u leđima, kvalitetu života, psihološka i kozmetička pitanja u adolescenata s idiopatskom skoliozom. Pronađeno je sedam studija. Tražena su radomizirana kontrolirana istraživanja i prospektivna kontrolirana kohortna istraživanja.

Dosadašnje spoznaje

Skolioza je stanje u kojem je kralježnica zakrivljena u tri dimenzije (straga kralježnica ima oblik slova „S“ i torzo je deformiran). Obično je idiopatska, što znači da joj uzrok nije poznat. Najčešći tip skolioze se općenito otkriva oko desete godine ili poslije, a definira se kao zakrivljenost kralježnice od najmanje 10° (kut zakrivljenosti zove se Cobbov kut; mjeren rendgenom). Zbog nepoznatog uzroka i dobi kada se dijagnosticira, zove se adolescentna idiopatska skolioza (AIS).

Iako obično nema simptoma, pojava AIS često ima negativan utjecaj na adolescente. Povećana zakrivljenost kralježnice može predstavljati opasnost za zdravlje u odrasloj dobi, pa i u starih ljudi. Ortoze su jedna od intervencija koje mogu zaustaviti daljnje napredovanje krivulje. Obično se trebaju nositi cijelo vrijeme, pri čemu terapija traje do kraja rasta (najčešće minimalno od dvije do četiri/pet godina). Međutim, korištenje ortoza za to stanje je još uvijek kontroverzno, a ostaje i pitanje o tome koliko je učinkovito.

Značajke istraživanja

Ovaj Cochrane sustavni pregled uključio je sedam istraživanja, s ukupno 662 adolescenta obaju spolova. Uključene su studije u kojima su ispitanici imali AIS u rasponu od 15° do više od 45°. Proučavane su elastične, krute (polietilenske), i vrlo rigidne (polikarbonatne) ortoze. Dokaz se odnosi na istraživanja objavljena do listopada 2013. godine. Izvori financiranja nisu bili navedeni u dijelu studija, a u dijelu studija navedeno je da su ih financirale vladine ili znanstvene agencija.

Ključni rezultati

Nisu pronađeni nikakve rezultati o utjecaju ortoza na plućne bolesti i invalidnost. Ortoze nisu negativno utjecale na kvalitetu života tijekom tretmana učvršćivanja (dokaz vrlo niske kvalitete); kvaliteta života, bol u leđima i psihološka i kozmetička pitanja dugoročno se nisu promijenila (dokaz vrlo niske kvalitete). Kruta ortoza se čini učinkovitom u skolioza sa 20° do 40° krivulje (dokaz niske kvalitete), elastična ortoza od 15° do 30° krivulje (dokaz niske kvalitete), a vrlo rigidna u visokim stupnjevima krivulja preko 45° (dokaz vrlo niske kvalitete). Kruta ortoza je bila učinkovitija od elastične (dokaz niske kvalitete), a sustav kontrole tlaka u ortozama (engl. pad pressure control system) nije poboljšao rezultate (dokaz vrlo niske kvalitete). Nisu zabilježeni posebni štetni učinci.

Primarni ishodi poput plućnih bolesti, invalidnosti, bolova u leđima, psiholoških i kozmetičkih pitanja i kvalitetu života bi se trebali bolje procijeniti u budućim istraživanjima. Potrebno je dodatno istražiti potencijalne nuspojave, kao i korisnost vježbi i drugih pomoćnih terapija.

Kvaliteta dokaza

Dokazi su bili umjerene do vrlo niske kvalitete. Razlog za tako lošu ocjenu dokaza jest činjenica da su podatci dobiveni iz nekoliko randomiziranih istraživanja s vrlo malim brojem sudionika, od kojih su mnogi odustali od sudjelovanja u istraživanju ili se radilo o obzervacijskim prospektivnim kontroliranim istraživanjima koja predstavljaju nižu kvalitetu dokaza. Osobit je problem kod idiopatske skolioze u adolescenata činjenica da brojni randomizirani kontrolirani pokusi propadaju jer roditelji žele birati terapiju za svoju djecu. Stoga je teško dobiti dokaze visoke kvalitete u tom području medicine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Ivana jurić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information