Antikonvulzivi za liiječenje ovisnosti o kokainu

Dosadašnje spoznaje

Kokain je droga koja se zloporabi kao prah za uporabu šmrkanjem na nos (intranazalno) ili se daje u venu (intravenski) ili se puši kao crack. Kratko- i dugoročna uporaba ove droge dovodi do širenja zaraznih bolesti (na primjer, HIV, hepatitis, tuberkuloza), zločina, nasilja i izloženosti drogi prije rođenja. Ovisnost o kokainu je povezana s medicinskim i psihosocijalnim komplikacijama i veliki je javnozdravstveni problem. Nema dokazano djelotvorne farmakološke terapije (liječenje lijekovima) za ovisnost o kokainu. Kao mogući lijek za ovisnost o kokainu istraživani su lijekovi antidepresivi, antikonvulzivi i dopaminergički lijekovi. U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature analizirana je učinkovitost i sigurnost antikonvulziva u liječenju ovisnosti o kokainu i kao skupine lijekova i pojedinačno.

Značajke studija

Autori sustavnog pregleda pretražili su znanstvene baze podataka i internetske izvore kako bi pronašli randomizirane kontrolirane studije (u kojima su sudionici nasumično podijeljeni u bilo skupinu koja je dobivala antikonvulziv ili skupinu koja je dobivala placebo ili drugu vrstu lijeka ili nefarmakološke intervencije koja bi trebala smanjiti korištenje kokaina). Također je procijenjena i razina napuštanja studija i učestalost nuspojava. Uključene su osobe bez obzira na spol, dob ili etničku pripadnost.

Ključni rezultati

Autori sustavnog pregleda pronašli su 20 studija s 2068 sudionika, među kjoima je bilo 77% muškaraca. Prosječna dob ispitanika bila je 36 godina. Prosječno trajanje studija je bilo 11,8 tjedana (raspon između 8 i 24 tjedana). Sve osim dvije studije su provedene u SAD-u, sve s izvanbolničkim pacijentima. U tim su istraživanjima ispitani sljedeći antikonvulzivi: karbamazepin, gabapentin, lamotrigin, fenitoin, tiagabin, topiramat i vigabatrin. U svim studijama antikonvulzivi su bili uspoređivani s placebom. Nije pronađena značajna razlika između placeba i bilo kojeg antikonvulziva u smanjenju napuštanja liječenja, korištenja kokaina, potrebe i težine ovisnosti, depresije ili anksioznosti. Nuspojave su bile nešto učestalije u skupini koja je primala antikonvulzive. Nema trenutačno dostupnih dokaza koji bi podupirali kliničku upotrebu antikonvulziva u liječenju ovisnosti o kokainu.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza je bila umjerena za ishode napuštanja liječenja i korištenja kokaina te niska za ishode nuspojava i potrebe za kokainom. Glavna ograničenja studija je bilo nepotpuno izvještavanje o metodama korištenim u zaštiti od pristranosti selekcije, nasumičnoj podjeli sudionika u skupine i očuvanja tajnosti podjele. Dokazi u ovom sustavnom pregledu odnose se na studije objavljene do lipnja 2014. godine.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Preveo: Adam Galkovski
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information