Informiranje o tome koliko drugi piju u društvu nije dovoljno djelotvorno kao jedina intervencija za smanjenje zlouporabe alkohola među studentima

Dosadašnje spoznaje Na navike pijenja alkohola u mladih utječe njihova percepcija o tome kak njihovi vršnjaci piju. Te percepcije često su pogrešne, pri čemu se precjenjuje količina alkohola koju piju vršnjaci. Te pogrešne percepcije mogu se ispraviti pružanjem informacija o društvenim normama ili povratnim informacijama, što bi moglo mladima pomoći da manje piju.

Datum pretraživanja: Pretražena je literatura objavljena do srpnja 2015.

Osobitosti studija: Uključeno je 70 studija koje su ukupno obuhvatile 44.958 studenata. Autori sustavnog pregleda su tražili studije koje su pratile ispitanike 4 i više mjeseci za procjenu učinka koji nije bio isključivo neposredan. U 43 studije intervencije koje koriste društvena mjerila bile su usmjerena na studente visoko rizičnog ponašanja U SAD-u je provedeno 55 studija, a ostale u drugim zemljama: Australija, Brazil, Novi Zeland, Švedska i Ujedinjeno Kraljevstvo.

Primjena informacija o društvenim mjerilima se razlikovala između studija, te je uključila pisane povratne informacije, putem interneta, osobno, u skupinama i u akcijama promidžbe društvenih mjerila na visokoobrazovnim ustanovama.

Ključni rezultati

U dugoročnom razdoblju praćenja od 4 ili više mjeseca uočen je malen učinak informacija o društvenim mjerilima na pretjerano opijanje, količinu popijenog alkohola i vršnu koncentraciju alkohola u krvi. Za te ishode učinci se nisu razlikovali u različitim načinima primjene informacija. Samo su mali učinci uočeni za povratnu informaciju na internetu i pojedinačno savjetovanje o učestalosti konzumacije alkohola. Samo je mali učinak uočen kod individualnog savjetovanja o problemima vezanima za alkohol, ali nikakav učinak za povratnu informaciju poslanu poštom ili putem interneta. Isto tako nisu utvrđeni učinci grupnih savjetovanja ili marketinških kampanja na učestalost konzumiranja alkohola i tipičnu vršnu koncentraciju alkohola.

Tumačenje ovih rezultata je da premda postoje neki značajni učinci informiranja o društvenim mjerilima u studenata koji pohađaju visokoobrazovne ustanove tijekom duljeg razdbolja, ti su učinci skromni te je mala vjerojatnost da će dovesti do nekih promjena u praksi.

Kvaliteta dokaza

Sve u svemu, u ovom pregledu literature pronađeni su samo dokazi niske ili umjerene kvalitete. Problemi vezani za kvalitetu studija mogu imati utjecaja na visoku procjenu učinka društvenih mjerila, te se ne može isključiti da su prikazani ishodi precijenjeni.

Američki Nacionalni institut za zdravlje financirao je 33/70 studija uključenih u ovaj sustavni pregeld. U 18 studija nisu navedene informacije o izvoru financiranja i samo 13 studija jasno je navelo izjavu o sukobu interesa.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevele: Vesna Kušec i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information