Dugotrajno liječenje depresije u starijih osoba

Ovo je obnovljeni Cochrane sustavni pregled koji je prvi put objavljen 2012. godine.

Zašto je ovaj sustavni pregled važan?

Depresija je čest problem u starijih ljudi i uzrokuje značajnu onesposobljenost. Često se ponavlja čak i nakon uspješnog liječenja.

Uzroci depresije u starijih osoba su raznovrsniji nego u mlađih odraslih osoba, a kako se udio starijih osoba znatno povećava važno je proučiti učinke liječenja kod njih. Vrste liječenja koje se obično koriste su antidepresivi i psihološke terapije (govorne terapije).

Koga bi mogao zanimati ovaj pregled?

- Osobe s depresijom, prijatelje, njihove obitelji i njegovatelje.

- Liječnike opće prakse, psihijatre, kliničke psihologe, psihoterapute i ljekarnike.

- Stručno osoblje koje radi u ustanovama za mentalno zdravlje odraslih.

- Stručnjake koji rade u britanskoj službi Poboljšanju pristupa psihološke terapije (IAPT).

Na koja pitanja ovaj pregled želi odgovoriti?

Kod ljudi od 60 i više godina koji su se oporavili od depresije tijekom uzimanja antidepresiva:

- Je li kontinuirano uzimanje antidepresiva, psihološke terapije, ili kombinacija ta dva učinkovitije u sprječavanju ponovne pojave depresije od uzimanja placebo terapije (lažni lijek bez aktivnog satsojka) ili od bilo kojih drugih tretmana?

- Je li kontinuirano uzimanje antidepresiva, psihološke terapije ili kombinacije ta dva više štetno od uzimanja placeba ili bilo kojeg drugog tretmana.

Koje studije su uključene u pregled?

Pretražene su medicinske baze podataka kako bi se pronašli svi relevantni znanstveni radovi objavljeni do 13. srpnja 2015. Radovi su trebali uspoređivati terapiju antidepresivima, psihološku terapiju, ili kombinaciju ta dva s terapijom placebom ili drugim terapijama za sprječavanje ponavljanja depresije kod ljudi od 60 i više godina. U ovaj Cochrane sustavni pregled uključeno je 7 studija s 803 sudionika.

U šest studija uspoređivani su antidepresivi s placebom. Samo su dvije studije uključivale psihološke terapije. Studije su se razlikovale po načinu provedbe, broju sudionika, i vrsti sudionika.

Što nam govore dokazi iz pregleda?

Ostajanje na terapiji antidepresivima jednu godinu smanjuje rizik ponovne pojave depresije s 61% na 42%, ali koristi u drugim vremenskim intervalima nisu mogli biti utvrđeni. Terapija antidepresivima nije štetnija od terapije placebom što je mjereno brojem sudionika otpalih iz ispitivanja. Koristi psihološke terapije su nejasni, zbog malog broja istraživanja. Kvaliteta dokaza bila je loša.

Većina sudionika u istraživanjima bile su žene. Nekolicina je bila starija od 75 godina. Većina je ambulantno dobila terapije za depresiju, ukazujući time na manje ozbiljne depresije.

Korišteni antidepresivi su bili i starije (triciklički antidepresivi - TCA) i novije (selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina - SSRI) vrste. Psihološke terapije bile su interpersonalne terapije, koje su se bavile preprekama u odnosima, i kognitivno-bihevioralne terapije koje su se bavile neaktivnošću i misaonim modelima samo-pobjede.

Što bi dalje trebalo učiniti?

Ovaj sustavni pregled literature pruža ograničene dokaze da nastavljanje uzimanja antidepresiva kroz jednu godinu može smanjiti rizik ponavljanja depresije bez dodatne štete. Međutim, ti dokazi ne mogu se koristiti za donošenje čvrstih preporuka zbog ograničenog broja i male veličine uključenih studija. Ograničenja u ustroju i načinu prikaza podataka ovih studija mogu također učiniti rezultate nereprezentativnima. Isto tako, ne mogu se izvući čvrsti zaključci o sprječavanju ponavljanja depresije kod psiholoških terapija ili kombinacije antidepresiva i psiholoških terapija.

Daljnja, veća ispitivanja potrebna su kako bi se razjasnile ikakve koristi od antidepresiva i psiholoških terapija. Ta bi ispitivanja trebala uključivati više osoba starijih od 75 godina, i osobe s drugim problemima tipičnim za ljude liječene rutinskim kliničkim uslugama, kao što su dugoročne fizičke bolesti i problemi s pamćenjem.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Anđela Katavić
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information