Vitamin C za sprječavanje i liječenje tetanusa

Tetanus je bolest koju uzrokuje tetanus toksin, kojeg proizvodi bakterija Clostridium tetani. Ova bakterija obično inficira prodorne rane kontaminirane stranim materijalom, kao primjerice zemljom. U zemljama u razvoju loša higijena nakon porođaja može biti uzrokom tetanusa u novorođenčadi. Iako je cijepljenje značajno smanjilo pojavu tetanusa, još uvijek se javlja oko milijun slučajeva tetanusa godišnje na globalnoj razini. U ovom Cochrane sustavnom pregledu pronađen je jedan kontrolirani pokus koji ispituje bi li 1 gram dnevno vitamina C primijenjenog intravenski pomogao u liječenju pacijenata s tetanusom. Vitamin C se koristio uz standardne terapije za tetanus. Intravenski primijenjen vitamin C smanjio je smrtnost djece s tetanusom u dobi između 1 i 12 godina za 100% te pacijenata između 13 i 30 godina za 45%. Pokus nije bio pravilno proveden stoga je potreban oprez u interpretaciji rezultata. Vitamin C ne može biti preporučen za liječenje tetanusa na temelju ovog jednog istraživanja. Potrebna su daljnja istraživanja o ulozi vitamina C u liječenju tetanusa.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak
Prevoditelj: Diana Jurić

Tools
Information