Razgovori sa zdravstvenim radnicima koji napuštaju radno mjesto: mogu li smanjiti obrtaj osoblja?

U brojnim zdravstvenim organizacijama provode se razgovori sa zdravstvenim osobljem koje daje otkaz u ustanovi kako bi se utvrdilo zašto odlaze s tog radnog mjesta. Takvi intervjui mogu se provoditi neposredno prije nego osoba napusti radno mjesto ili netom nakon što daju otkaz. Može se raditi o razgovorima tijekom sastanka ili se takav intervju može provesti telefonom. Glavni je cilj takvog razgovora smanjiti broj radnika koji daju otkaz i poraditi na problemima koji se možda utvrde tijekom razgovora. Ovaj Cochrane sustavni pregled pokušao je odrediti da li su ti razgovori korisni u postizanju željene svrhe. Međutim, nakon širokog pretraživanja literature nisu pronađene studije koje su istražile to pitanje. Autori su među objavljenom literaturom pronašli prikaze razgovora, komentare o tome kako provesti takve razgovore ili opisne studije o razlozima zašto zdravstveni radnici daju otkaz na radnom mjestu, ali nisu nađene studije koje bi odgovarale kriterijima uključenja za ovaj sustavni pregled. Potrebna su nova istraživanja u ovom području.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane ogranak, Medicinski fakultet u Splitu
Prevela: Livia Puljak

Tools
Information