Kineski biljni lijekovi za liječenje endometrioze

Endometrioza je čest ginekološki poremećaj koji uzrokuje bolnu menstruaciju i bol u zdjelici. Terapije uključuju kirurški zahvat i hormonske lijekove, koji mogu potencijalno imati neugodne štetne učinke, a postotak ponovnog javljanja endometrioze je visok. Ovaj Cochrane sustavni pregled pronašao je dvije male studije koje ukazuju da bi kineski biljni lijekovi mogli biti jednako djelotvorni kao gestrinon i djelotvorniji nego danazol u ublažavanju boli uzrokovane endometriozom, te da izazivaju manje nuspojava nego standardne terapije. Međutim, te dvije studije bile su malene i ograničene kvalitete tako da se njihovi rezultati trebaju uzeti s oprezom. Nužno je provesti nove kliničke pokuse bolje kvalitete na ovu temu kako bi se procijenila uloga kineskih biljnih lijekova za liječenje endometrioze.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr 

Tools
Information