Terapija matičnim stanicama za akutni infarkt miokarda

Istraživačko pitanje: Jesu li matične stanice iz koštane srži sigurne i djelotvorne u liječenju akutnog infarkta miokarda?

Dosadašnje spoznaje: Standardni način liječenja osoba koje dožive akutni infarkt miokarda (propadanje srčanog mišića zbog blokade arterije koja dovodi krv u srce) je primarna angioplastika i postavljanje cjevčice (stenta) koja održava arteriju otvorenom. Korištenjem primarne angioplastike i stenta za otvaranje blokirane arterije može dovesti do 35%-tnog smanjenja smrtnosti povezane s tim stanjem. U novije vrijeme počele su se istraživati matične stanice iz koštane srži, odnosno progenitorske stanice, kao potencijalna terapija akutnog infarkta miokarda. To može spriječiti oštećenje srčanog mišića uzrokovano infarktom kad se koristi kao dodatna terapija uz primarnu angioplastiku i standardnu terapiju.

Obilježja istraživanja U ovom Cochrane sustavnom pregledu pretražena je literatura kako bi se analizirala sva randomizirana kontrolirana istraživanja u kojima se ispituje terapija stanicama dobivenim iz koštane srži u pacijenata kojima je dijagnosticiran akutni infarkt miokarda. Pretražena je literatura dostupna do ožujka 2015. Ovo istraživanje omogućio je Nacionalni institut za istraživanja u zdravstvu (engl. National Institute of Health Research, NIHR) kroz svoj program poticanja izrade Cochrane sustavnih pregleda.

Ključni rezultati: U ovom obnovljenom sustavnom pregledu analizirani su podatci iz ukupno 41 kliničkog pokusa, u kojima je sudjelovalo više od 2700 ispitanika. Procjena trenutno dostupnih dokaza ukazuje da nema dovoljno dokaza da ta terapija dovodi do poboljšanja u usporedbi sa standardnom terapijom, kad se analizira učestalost smrti, srčanih udara i/ili zatajenja srca koje zahtijeva hospitalizaciju nakon terapije, kao i testova srčane funkcije, i kratkoročno i u dugom razdoblju promatranja.

Kvaliteta dokaza: Dokazi u ovom Cochrane sustavnom pregledu su umjerene kvalitete zbog malog broja zabilježenih događaja.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information