Primjena nesteroidnih protuupalnih lijekova za ublažavanje bolova uzrokovanih žučnim kamencima (bilijarne kolike)

Dosadašnje spoznaje

Nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAID), kao što su diklofenak, ketorolak, tenoksikam, flurbiprofen i drugi, redovito se koriste u svrhu ublažavanja boli kod bilijarnih kolika - napadaja boli uzrokovanih žučnim kamencima.

Obilježja uključenih istraživanja

U ovom Cochrane sustavnom pregledu literature tražili smo randomizirana klinička ispitivanja u kojima su ispitanici patili od žučnih napadaja, a koja su uspoređivala učinak primjene NSAID-a i učinak izostanka intervencije, placebo učinak ili učinak primjene drugih lijekova.

Ključni rezultati

U ovaj je sustavni pregled uključeno 12 randomiziranih kliničkih ispitivanja, u kojima je sudjelovalo 828 ispitanika, od kojih je 416 primilo NSAID-e, a 412 placebo, spazmolitike ili opiodne analgetike. S obzirom na broj pojava bilijarnih kolika, ti brojevi istraživanja i ispitanika nisu dovoljni. Stariji ispitanici i ispitanici koji su imali druge bolesti bili su slabo zastupljeni u tim istraživanjima. Muškarci su činili 24% ispitanika. Dob ispitanika bila je 18-86 godina. Svi su ispitanici bili primljeni na hitnu medicinsku službu zbog akutne bilijarne boli. Nije bilo smrtnih slučajeva. Niti jedno od uključenih istraživanja nije analiziralo kvalitetu života. Rezultati pokazuju da nesteroidni protuupalni lijekovi značajno ublažavaju bol uzrokovanu bilijarnim kolikama u usporedbi s placebom ili lijekovima za ublažavanje grča mišića (spazmolitici). NSAID također značajno smanjuju komplikacije povezane sa žučnim kamencima (kao što su akutna upala žučnog mjehura, akutna upala gušterače, žutica, upala žučnih vodova) u usporedbi s placebom i spazmoliticima. Jedno istraživanje koje je usporedilo NSAID i opioide opisalo je rezultate za komplikacije. Nije pronađena značajna razlika u komplikacijama između te dvije terapije.

Niti u jednoj od uključenih studija nije bilo prijava ozbiljnih neželjenih događaja. U sedam od dvanaest studija prijavljeni su blagi neželjeni događaji; u dvije od osam nije bilo praćenja neželjenih događaja, a u preostalih pet su prijavljeni blagi neželjeni događaji.

Pronašli smo jedno randomizirano kliničko ispitivanje usmjereno na procjenu analgetskog učinka intravenske primjene ibuprofena kod žučnih napadaja, koje je još u tijeku.

Financiranje

Čini se da studije nisu financirane sponzorstvima industrije ili drugim oblicima podrške profitnog sektora, a koji bi mogla utjecati na njihov dizajn, provedbu, rezultate ili zaključke.

Kvaliteta dokaza

Kvaliteta dokaza, prema GRADE kriteriju (sustav koji je razvijen kako bi se ocijenili dokazi i preporuke u zdravstvu), je bila umjerena za ishod izostanka ublažavanja boli pri usporedbi učinka NSAID-a i placeba, a niska ili vrlo niska za druge ishode i usporedbe.

U samo jednoj od 12 studija je rizik od pristranosti, a koji je procijenjen prema unaprijed utvrđenim domenama "Rizika od pristranosti", bio nizak.

Rezultati ovog sustavnog pregleda s meta-analizom upućuju na to da NSAID-i mogu biti korišteni u svrhu ublažavanja boli kod žučnih napadaja. Međutim, nužno je provesti daljnja randomizirana klinička ispitivanja na tu temu. Osim toga, NSAID bi se trebalo oprezno primjenjivati u nekih skupina bolesnika poput starijih ili onih koji imaju neke druge bolesti.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevele: Tanja Šeparović Kelemen i Livia Puljak
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information