Medicinski potpomognuta prehrana za pacijente koji primaju palijativnu skrb

Dosadašnje spoznaje

Uobičajeno je da pacijenti u palijativnoj skrbi uzimaju manje hrane putem usta tijekom njihove bolesti. Liječenje tog stanja uključuje razgovor s pacijentom, obitelji i osobljem, te može uključiti prehranu uz pomoć zdravstvenog osoblja. Takva se prehrana može dati putem plastične cijevi direktno u venu ili u želudac ili u druge dijelove probavnog sustava. Nije poznato pomaže li te terapija ljudima da se osjećaju bolje ili žive duže.

Karakteristike istraživanja

U ovom Cochrane sustavnom pregledu pretražena je međunarodna medicinska literatura kako bi se našla nasumično kontrolirana istraživanja u kojima su ispitani učinci medicinski kontrolirane prehrane odraslih koji primaju palijativnu skrb. Nasumično kontrolirana istraživanja razvrstaju pacijente u jednu od dviju ili više pokusnih grupa na nasumičan način i pružaju najtočnije podatke o najboljem načinu liječenja. Literatura je pretražena u travnju 2013. i ožujku 2014. godine.

Ključni rezultati

Nisu pronađena nasumično kontrolirana ispitivanja na ovu temu. Stoga nije moguće jasno definirati prednosti i mane ove terapije.

Bilješke prijevoda: 

Hrvatski Cochrane
Prevela: Josipa Zovko
Ovaj sažetak preveden je u okviru volonterskog projekta prevođenja Cochrane sažetaka. Uključite se u projekt i pomozite nam u prevođenju brojnih preostalih Cochrane sažetaka koji su još uvijek dostupni samo na engleskom jeziku. Kontakt: cochrane_croatia@mefst.hr

Tools
Information